Voksne


Bryn menighet har et mangfoldig arbeid for voksne: Gudstjeneste, formiddagstreff, malegruppe, kor, myldremiddag og andre arrangementer.

Her finner du også informasjon om tilbud som kommer under kategorien "Diakoni". Diakoni - omsorg i praksis. Diakoni er ett av kirkens viktige satsnings-områder i Bærum. Å se hva som er «Vår nestes nød og behov i vårt samfunn» handler dypest sett om å være en troverdig kirke.