Sorggrupper


Vi har sorggrupper etter dødsfall og etter samlivsbrudd. Egen sorggruppe for ungdom. 

SORGGRUPPER

SORGGRUPPER ETTER DØDSFALL
- et sted å samtale om sorg og savn
Det kan være vanskelig å komme gjennom sorg på egenhånd. Gode venner og familie kan være verdifull hjelp, men mange kan også ha behov for å snakke med noen som ikke står en så nær. Ved spørsmål kontakt diakon Marte Lovise Sie Skogstad, ms935@kirken.no eller diakonmedarbeider i Bryn Anne Søgnen Jensen, aj293@kirken.no
Les mer om sorggrupper etter dødsfall her

SORGGRUPPER ETTER SAMLIVSBRUDD
- strever du etter samlivsbrudd? 
Vi arrangerer grupper i Oslo, Asker og Bærum. Lurer du på om dette kan være noe for deg?
Les mer om "Sorgen det ikke sendes blomster til" her. eller kontakt diakon Siri N. Nilsen, sn436@kirken.no eller diakonmedarbeider i Bryn Anne Søgnen Jensen, aj293@kirken.no

SORGSTØTTETILBUD FOR UNGDOM
- har du mistet noe som sto deg nær? Eller er en av dine nære alvorlig syke?
Les mer om Sorgstøttetilbud for ungdom her.

Tilbake