Kateket

Mathilde Dolsvåg

98267818

Send epost

Sekretær

Ragnhild Irene Giske Langø

40442195

Send epost

Menighetspedagog

Christel Irene Meile

98267814

Send epost

Kantor

Anne Opedal

+4798267815

Send epost

Organist

Aejin Park

90614712

Send epost

Diakon

Anne Søgnen Jensen

41500951

Send epost

Sokneprest

Stein Bjarne Westnes

41353635

Send epost

Kirkeforvalter Bryn, Jar

Hanne Vibeke Winter-Hjelm

98267808

Send epost