Ungdomsarbeider

Mathilde Dolsvåg

97789725

Send e-post

Kateket

Solveig Gjesdal

98267818

Send e-post

Ungdomsarbeider

Ane Bendikte Haughom

95774564

Send e-post

Diakon

Ragnhild Narvestad Hungnes

40442196

Send e-post

Sekretær

Ragnhild Irene Giske Langø

40442195

Send e-post

Menighetspedagog

Christel Irene Meile

98267814

Send e-post

Kantor

Anne Opedal

+4798267815

Send e-post

Sokneprest

Stein Bjarne Westnes

41353635

Send e-post

Kirkeforvalter Bryn, Jar

Hanne Vibeke Winter-Hjelm

98267808

Send e-post

Kapellan

Eike Ziller-Off

98886532

Send e-post