Sekretær

Marte Brenne

40442173

Send epost

Kateket

Mathilde Dolsvåg Giske

98267818

Send epost

Kapellan

Trude-Christina Halvorsen

93632342

Send epost

Menighetspedagog

Christel Irene Jensen

98267814

Send epost

Menighetsarbeider

Karl Eugene Bergh Martein

40783193

Send epost

Diakon

Anne Søgnen Jensen

41500951

Send epost

Sokneprest

Stein Bjarne Westnes

41353635

Send epost

Kirkeforvalter

Hanne Vibeke Winter-Hjelm

98267808

Send epost