Sekretær

Marte Brenne

40442173

Send e-post

Kateket

Mathilde Dolsvåg Giske

98267818

Send e-post

Kapellan

Trude-Christina Halvorsen

93632342

Send e-post

Menighetspedagog

Christel Irene Jensen

98267814

Send e-post

Menighetsarbeider

Karl Eugene Bergh Martein

40783193

Send e-post

Organist

Patrick Parker

98267815

Send e-post

Diakon

Anne Søgnen Jensen

41500951

Send e-post

Sokneprest

Stein Bjarne Westnes

41353635

Send e-post

Kirkeforvalter

Hanne Vibeke Winter-Hjelm

98267808

Send e-post