Sekretær

Marte Brenne

40442173

Send epost

Kateket

Mathilde Dolsvåg Giske

98267818

Send epost

Kapellan

Trude-Christina Halvorsen

93632342

Send epost

Menighetspedagog

Christel Irene Jensen

98267814

Send epost

Menighetsarbeider

Karl Eugene Bergh Martein

40783193

Send epost

Diakon

Anne Søgnen Jensen

41500951

Send epost

Sokneprest

Stein Bjarne Westnes

41353635

Send epost

Kirkeforvalter

Hanne Vibeke Winter-Hjelm

98267808

Send epost

Menighetsrådet består av

Øyvind Geelmuyden Grøn -  leder
Atle Johannes Hermansen -  nestleder
Bodil Krog Fowler
Toril Hoch-Nielsen
Connie Mollerup Høy
Trond Nordahl
Tormod Næss
Bjørn Ragnar Nøkleby

1. vara Amund Amundsen
2. vara Marit Rasten
3. vara Oddveig Fuskevåg
4. vara Pål Bakke
5. vara Bente Aasland Gjøstøl