Ungdomsarbeider

Mathilde Dolsvåg

97789725

Send e-post

Kateket

Solveig Gjesdal

98267818

Send e-post

Ungdomsarbeider

Ane Bendikte Haughom

95774564

Send e-post

Diakon

Ragnhild Narvestad Hungnes

40442196

Send e-post

Sekretær

Ragnhild Irene Giske Langø

40442195

Send e-post

Menighetspedagog

Christel Irene Meile

98267814

Send e-post

Kantor

Anne Opedal

+4798267815

Send e-post

Sokneprest

Stein Bjarne Westnes

41353635

Send e-post

Kirkeforvalter Bryn, Jar

Hanne Vibeke Winter-Hjelm

98267808

Send e-post

Kapellan

Eike Ziller-Off

98886532

Send e-post

Menighetsrådet består av

Øyvind Geelmuyden Grøn -  leder
Atle Johannes Hermansen -  nestleder
Bodil Krog Fowler
Toril Hoch-Nielsen
Connie Mollerup Høy
Trond Nordahl
Tormod Næss
Bjørn Ragnar Nøkleby

1. vara Tor Amundsen
2. vara Marit Rasten
3. vara Oddveig Fuskevåg
4. vara Pål Bakke
5. vara Bente Aasland Gjøstøl