Nyhetsbrev fra Madagaskar


Vi har fått et spennende nyhetsbrev fra prosjektet vi støtter på Madagaskar. Takk til NMS for det utrolige viktige arbeidet dere gjør. 

MADAGASKAR Nyhetsbrev 3/21

NMS og kirken på Madagaskar responderer på tørkekatastrofen

Endrede nedbørsmønstre på Madagaskar og fravær av regn i sør de siste fire årene har
skapt en uholdbar situasjon for hundretusenvis av mennesker som lever av det jorden kan
gi. 1,4 millioner mennesker sør på Madagaskar har verken nok penger eller mat til å overleve
til neste innhøsting.


34 000 barn er akutt underernært. Årsakene er sammensatt. Kraftig avskoging på hele øya
og globale klimaendringer får mye av skylden.


Den gassisk-lutherske kirke på Madagaskar (FLM) har utfordret NMS til å hjelpe. NMS har
mobilisert i Norge, og ved dette blitt i stand til å bistå. Det første som ble gjort var
matutdeling til 1000 sårbare mennesker, eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse.
Maten ble delt ut i seks bispedømmer i sør. Neste steg er støtte til innovative måter å drive
landbruk i tørre områder, nye metoder for foredling av mat og støtte til nye måter å lage
murstein.


En av grunnårsakene til den lokale klimaendringen er den betydelige avskogingen i
tørkeområdet og omkringliggende områder. Et grep mot dette er å redusere
avhengigheten av trekull og trevirke til koking av mat og produksjon av murstein. Med nye
fremgangsmåter er det mulig å fermentere rot grønnsaker og omgjøre disse til mel. Dette
melet kan deretter brukes i matlaging uten mye bruk av varmeenergi.


Normal praksis for produksjon av murstein på Madagaskar er å grave ut områder som har
mye gjørme i jorda, for eksempel rismarker. Gjørmen blir formet til murstein og stablet i
store hauger med ganger under. I gangene blir det tent opp bål som brenner mursteinen
og gjør den hard. Denne praksisen krever mye trevirke og skader miljøet. En ny teknikk som
NMS nå støtter i omsorgsbyen Ankaramalaza syd øst på Madagaskar går ut på å tilsette noe
sement i blandingen og heller presse mursteinen i en form. På denne måten blir
mursteinen hard og en unngår bruk av trevirke til brenning.


Et større spørsmål er hvordan en kan motvirke ørkenspredning og sørge for at avlingene
tåler klimaendringene. NMS engasjerer seg nå i å støtte bønder, kirken og lokale
myndigheter i å ta i bruk ny teknologi for klimaresistent jordbruk, samtidig som
samarbeidet med jordbruksskolene på Madagaskar fortsetter for å sikre god forvaltning av
landbruksressursene. NMS og FLM har en unik posisjon til å reagere og mobilisere. Sammen
kan vi bistå i denne situasjonen hvor sulten sprer seg og effektene av klimaendringer blir
sterkere.

Av: Eirik Sandstø

Tilbake