Søndagsskole-en samling for barn under gudstjenesten


Ta med barna på gudstjenesten og opplev vakker musikk, bønn og nattverd mens barna har en egen samling på sakristiet med sang og bibelfortelling, lys og glede! 

 

 

Tilbake