Bryllup i Bryn kirke


Kjærligheten fortjener en feiring! Den norske kirke tilbyr seremoni i kirken til alle par som ønsker det. Velkommen til Bryn kirke for deres store dag.

Bryllup i kirken setter kjærligheten inn i en større sammenheng. Enten dere er unge eller gamle, er nyforelsket eller har vært sammen lenge – er dere velkommen i Bryn kirke. Det stilles ingen krav til deg om hvilke meninger, verdier eller tro dere har. Alle par kan gifte seg i kirken.

Feiringen av deres kjærlighet for hverandre skjer foran Gud, slekt og venner. Samtidig blir dere en del av en flere hundre år lang tradisjon i landet vårt. Bryn kirke ble bygget i 1861 og var hovedkirken i vestre Bærum, så her er det mange par som har giftet seg! Kirken er vakkert utsmykket med kunst av Emmanuel Vigeland. Og hvis man er ekstra oppmerksom er det mange små ting å oppdage i glassmaleriene og skulpturene i interiøret

Det er helt gratis å gifte seg i kirken der dere bor (folkeregistrert adresse), så lenge en av dere er medlem i kirken. Når dere kommer til kirken for å gifte dere, vil prest og organist også hjelpe dere til å forme vielsen som et godt møte mellom tradisjon og ny tid, mellom gamle felles uttrykksformer og deres egen personlige smak og stil. Dere får en personlig samtale med presten når vielsen nærmer seg. Musikkønsker drøfter dere med organisten. Men aller først: Bestem dag og bestill kirke!

 

I vielsen blir dere bedt for

I kirken settes ekteskapet inn i en større sammenheng. Dere blir bedt for – for ekteskapet, framtiden og presten ber om Guds velsignelse over ekteskapsløftet.

En av bønnene som brukes i vielsen sier: Gode Gud, vi takker deg for (navnene til paret nevnes) og for deres kjærlighet til hverandre. Velsign deres liv som ektefolk. Hjelp dem å holde de løfter de har gitt hverandre, så deres ekteskap kan fylles av tillit, omsorg og glede.

Ekteskapet er en gave fra Gud

I Bibelen står det at "Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud og Gud i ham". Kirken formidler at Gud har skapt oss i sitt bilde til å leve i fellesskap med seg og hverandre. Ekteskapet er Guds gode gave til oss mennesker.  

Dere kan gifte dere i kirken uansett kjønn og legning

Alle par, uansett kjønn og legning, kan gifte seg i kirken. 

Dere kan gifte dere i kirken uansett tidligere ekteskap

Alle par, uansett tidligere ekteskap, kan gifte seg i kirken.

Dersom en av dere har vært gift tidligere, bør dere være obs på at dette likevel kan medføre noe ekstra arbeid for å bekrefte at det tidligere ekteskapet er slutt. Særlig gjelder dette dersom Folkeregeisteret ikke har registrert skilsmisse eller dødsfallet til tidligere ektefelle. 

Dere kan få forbønn for borgerlig inngått ekteskap

Har dere giftet dere i en borgerlig sammenheng, er det fint å kunne feire dette med en egen seremoni i kirkerommet. I et vakkert rom, med stemningsfull musikk og tekster som berører, gir dere hverandre løfter på nytt – og ekteskapet bedt for og velsignet. 

Utenlandske statsborgere kan gifte seg i kirken

Velkommen til bryllup i kirken, også om en av dere er utenlandsk statsborger. Dersom en av dere er utenlandsk statsborger med permanent oppholdstillatelse, vil dere vanligvis følge de vanlige prosedyrene for ekteskapsprøving. Dersom en av dere er utenlandsk statsborger uten oppholdsrett i Norge, kan dette medfør ekstra dokumentasjon og lenger behandlingstid hos Skatteetaten. Oppdaterte regler om dette finnes på Skatteetatens nettsider.

Dere kan fornye løftene deres til hverandre i kirken

Har dere vært gift en stund og ønsker å markere dagen? Da kan dere ha en seremoni i kirken der dere kan gjenta og fornye løftene til hverandre. Velkommen til å ta kontakt med kirken der dere bor for en uformell samtale om hvordan dere kan gjøre det. 

Tilbake