Trenger du noen å snakke med?


I blant er det godt å senke tempoet og prate med noen. I kirken kan du dele, spørre, undre, klage, gråte eller le, ja komme med det du er opptatt av. Det er plass til hele livet, slik det er. Du kan dele personlige ting, tanker om tvil og tro eller bare snakke litt. 

Kirkens prest, Stein Bjarne Westnes (mob. 41353635), og diakon, Ragnhild Narvestad Hungnes, (mob. 40442196) er på jobb og kan ha koronasikre samtaler. De har taushetsplikt, enten du vil ringe, chatte eller ha en videosamtale. Det er også mulig å gå en tur ute med litt avstand.

Er du ungdom kan du også kontakte kateketen, ungdomarbeiderne våre eller 13-20 i Bærum. Du kan ringe Monika på 40814015 eller Jon Olav på 98267838. Kontaktinformasjonen til kateket og ungdomsarbeidere finner du her.

Kirkens SOS er kirkens døgnåpne krisetelefon, tlf. 22400040. 

Tilbake