Trenger du noen å snakke med?


I blant er det godt å senke tempoet og prate med noen. I kirken kan du dele, spørre, undre, klage, gråte eller le, ja komme med det du er opptatt av. Det er plass til hele livet, slik det er. Du kan dele personlige ting, tanker om tvil og tro eller bare snakke litt. 

Kirkens prest, Stein Bjarne Westnes (mob. 41353635), og diakon, Anne Søgnen Jensen, (mob. 41500951) er tilgjengelige for samtaler. De har taushetsplikt, enten du vil ringe, chatte eller ha en videosamtale. Det er også mulig å gå en tur ute.

Er du ungdom kan du også kontakte kateketen, ungdomarbeiderne våre eller 13-20 (du finner kontaktinfo her) i Bærum. Kontaktinformasjonen til kateket og ungdomsarbeidere finner du her.

Kirkens SOS er kirkens døgnåpne krisetelefon, tlf. 22400040. 

Tilbake