Bønnetjeneste


Det kan være fint å vite at noen ber! Hvis du ønsker at noen skal være med og be for noe du tenker på, så kan du sende en mail til kateket Solveig sg585@kirken.no (eller til prester/diakon), så blir det anonymisert og videresendt til en liten gruppe mennesker som Bryn menighet kjenner.

Tilbake