Koriander - voksenkor i Bryn menighet


Koriander øver på Bryn menighetshus

tirsdager kl 19 - 21

Nye sangere er velkomne til å bli med!

Koriander

Historien
Vi startet opp fra en bibelgruppe som ønsket å synge – for over ti år siden.

Tanken i utgangspunktet var at det skulle være ganske sosialt, og rammene og forpliktelsene var ganske løse – vi startet øvelsene med «pausen» med te og prat, og etterpå sang vi. Vi kalte oss «Voksen Ten Sing» - for å angi hvor i det musikalske landskapet vi følte oss hjemme.

Senere har vi innsett at for å være et kor som opptrer, må vi ha noe fastere former, men den sosiale siden har vi tatt med oss.


Vi har en ganske variert stil – er med på gudstjenester med sanger fra vest, og fra Taizé. Vi synger av og til på institusjoner og på menighetsarrangementer som Høstmarked og De ni lesninger før jul.
Vi har også deltatt de siste årene på Sandvika byfest i august og sunget både i Bakgården, og noen ganger også Elvelangs. Popsanger fra Beatles, Stevie Wonder, Beach Boys har vært på repertoaret, sammen med gospelsanger og spirituals.
Det er ikke noe opptaksprøve til koret, det er åpent for å møte opp og bli med, men dirigenten har gjerne en «sangtime» med nye for å finne ut hvor en hører hjemme blant korstemmene.

Nytt av året er at vi arrangerer Konsertkafé på menighetshuset, der vi synger, har allsang, og har kafe. Hvis det er vellykket, vil vi gjerne fortsette med det.

Vi er ikke mange, men sanggleden er det ikke noe å si på. Vi ønsker oss veldig en fast pianist! – slik at dirigenten kan dirigere og ikke bare spille – og tenorer! – men alle er velkomne!

 

Vi øver på Bryn menighetshus på tirsdager mellom 19 og 21.
Det går an å gi det en prøve!
- og så er det sunt å synge i kor!

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål!

Styret består av
Leder : Tormod Næss 98098521 tormodna@gmail.com
Kasserer : Per Hunnes Hansen 41675011 prame@online.no
Sekretær : Lisa Ellen Thorsen 97574770 lisaethorsen@hotmail.com
Dirigent : Olav Jakobsen 91141365 olavj@online.no

Tilbake