Konfirmantpåmelding
Bryn menighet 2024


Konfirmanten
Påmeldingen må gjøres av foresatte, gjerne sammen med konfirmanten.

Først fyller dere ut felt om konfirmanten, så kontaktinformasjon til foresatte. Vi sender sms/epost direkte til konfirmanten/foresatt, så vennligst dobbeltsjekk at informasjonen stemmer.

Felter merket med * må alltid fylles ut.

De som er døpt må sende inn kopi av dåpsattest, er du ikke døpt trenger vi kopi av fødselsattest. Send attester som epost til: md528@kirken.no, eller legg ved i skjemaet nedenfor.

Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:


Her kan du gi mer informasjon om konfirmanten. Er det noe dere tenker vi må være oppmerksomme på? Eks. sykdom, allergier, behov for tilpassing. Vanskelige forhold hjemme, på skolen eller lignende. Alt vi får vite noe om, kan vi forsøke å møte på en god måte.


Er det noen du ønsker å være i gruppe med dersom vi deler oss?Last opp en scanning / et bilde av dåpsattest / fødselsattest.
Bildet må være av typen .jpg og mindre enn 1MB.


 

Skole
Klasse


Velg ønsket konfirmantopplegg.
For mer info om oppleggene, trykk og les her.

Tilrettelagt konfirmant 2024
Leirkonfirmant 2024
Mikskonfirmant 2024

Hvilken undervisningsdag er deres førstevalg?
Merk at vi ikke kan garantere førstevalg.

 

Når konfirmanttiden er over, er det ok at vi bruker kontaktinfo til å sende 1-2 infosms/mail årlig fram til konfirmanten er 19 år?

Hvilken konfirmasjonsdato og tidspunkt ønsker dere?

 


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Skriv helst alle kommentarer i konfirmantkommentarfeltet


Publisering av bilder
Vi publiserer fellesbildet av konfirmantene og en navneliste med alle konfirmerte på hjemmesidene rundt konfirmasjonsdagen. Dette forutsetter at du som foresatt godkjenner offentliggjøring av navn og bilder. Kryss av "ja" her dersom offentliggjøring er i orden.

Vi ønsker også å gi små glimt fra konfirmanttiden i form av artikler og bilder på Facebook og Instagram. Dersom du ikke ønsker publisering utover fellesbildet, presiser det i kommentarfeltet ovenfor, der du kunne gi mer informasjon om konfirmanten.


Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Skriv helst alle kommentarer i konfirmantkommentarfeltet

Betaling
Denne påmeldingen er satt opp med betaling.

Betalingen går til Bryn Sokn
Organisasjonsnummer: 971522070

2024 Egenandel utstyr Beløp: kr 700,00 (NOK)

Egenandelen på 700 kroner er lik for alle uansett hvilket konfirmantopplegg du velger.

OBS! Økonomi skal ikke være en grunn til å velge bort konfirmasjon eller leir. Menigheten har gode støtteordninger - ta kontakt! Det er fullt mulig å melde opp til konfirmasjon i dette skjemaet uten å betale noe.