Konfirmantpåmelding
Bryn menighet 2025


Konfirmanten
Påmeldingen må gjøres av foresatte, gjerne sammen med konfirmanten.

Først fyller dere ut felt om konfirmanten, så kontaktinformasjon til foresatte. Vi sender sms/epost direkte til konfirmanten/foresatt, så vennligst dobbeltsjekk at informasjonen stemmer.

Felter merket med * må alltid fylles ut.

De som er døpt må sende inn kopi av dåpsattest, er du ikke døpt trenger vi kopi av fødselsattest. Send attester som epost til: md528@kirken.no, eller legg ved i skjemaet nedenfor.

Dersom du trenger hjelp med påmeldingen kontakt kateket Mathilde: md528@kirken.no eller 98267818
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:


Her kan du gi mer informasjon om konfirmanten. Er det noe dere tenker vi må være oppmerksomme på? Eks. sykdom, allergier, behov for tilpassing. Vanskelige forhold hjemme, på skolen eller lignende. Alt vi får vite noe om, kan vi forsøke å møte på en god måte. PS: Alt som skrives her er konfidensielt og deles ikke med noen andre.


Er det noen du ønsker å være i gruppe med dersom vi deler oss?Last opp en scanning / et bilde av dåpsattest / fødselsattest.
Bildet må være av typen .jpg og mindre enn 1MB.


 

Skole
Klasse


Velg ønsket konfirmasjonsdag. Merk: når en gudstjeneste er full går det ikke an å velge den lengre. Tilrettelagt konfirmasjon har konfirmasjonsdag i Mai (med andre ord trenger dere ikke ønske konfirmasjonsdag med mindre dere ønsker at konfirmanten deres skal konfirmeres med de andre i Bryn kirke).
Konfirmasjonsdag 07.09.2025, klokken 12.00 (13 ledige plasser)
Konfirmasjonsdag 07.09.2025, klokken 14.00 (13 ledige plasser)

Hvilken undervisningsdag er deres førstevalg?
Merk at vi ikke kan garantere førstevalget. OBS: tilrettelagt konfirmasjon har samlinger på torsdager (dere trenger altså ikke svare på dette spm.)

 

Når konfirmanttiden er over, er det ok at vi bruker kontaktinfo til å sende 1-2 infosms/mail årlig fram til konfirmanten er 19 år?
Velg ønsket konfirmasjonsopplegg.
For mer info om oppleggene, trykk og les her.
OBS: hvis du er usikker på om leir er noe for deg, meld deg på det opplegget likevel og ta kontakt. Vi har andre løsninger!

 


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Skriv helst alle kommentarer i konfirmantkommentarfeltet

Alle foreldre skal bidra med en oppgave i løpet av året. Hva ønsker du/dere å bidra med? (Dere trenger bare å bidra med en ting, altså trenger dere ikke fylle ut skjema for både foresatt 1 og foresatt 2. Med mindre dere ønsker å bidra med flere ting)
Publisering av bilder
Vi publiserer fellesbildet av konfirmantene og en navneliste med alle konfirmerte på hjemmesidene rundt konfirmasjonsdagen. Dette forutsetter at du som foresatt godkjenner offentliggjøring av navn og bilder. Kryss av "ja" her dersom offentliggjøring er i orden.

Vi ønsker også å gi små glimt fra konfirmanttiden i form av artikler og bilder på Facebook og Instagram. Dersom du ikke ønsker publisering utover fellesbildet, presiser det i kommentarfeltet ovenfor, der du kunne gi mer informasjon om konfirmanten.


Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Skriv helst alle kommentarer i konfirmantkommentarfeltet

Alle foreldre skal bidra med en oppgave i løpet av året. Hva ønsker du/dere å bidra med? (Dere trenger bare å bidra med en ting, altså trenger dere ikke fylle ut skjema for både foresatt 1 og foresatt 2. Med mindre dere ønsker å bidra med flere ting)

 


Betaling
Denne påmeldingen er satt opp med betaling.

Betalingen går til Bryn Sokn
Organisasjonsnummer: 971522070

2025 Egenandel utstyr Beløp: kr 700,00 (NOK)

Egenandelen på 700 kroner er lik for alle uansett hvilket konfirmantopplegg du velger.

OBS! Økonomi skal ikke være en grunn til å velge bort konfirmasjon eller leir. Menigheten har gode støtteordninger - ta kontakt! Det er fullt mulig å melde opp til konfirmasjon i dette skjemaet uten å betale noe.