Datoplan og informasjon om konfirmanttid 2024


Her finner du program for konfirmantåret 2024:

Fotograf: Bjørnar Evenshaug

 

Oktober 2023

12. okt: Informasjonsmøte i Bryn kirke 17.30-19.00  

 

Januar 

Uke 3: undervisningsuke  

21. jan: Presentasjonsgudstjeneste, kl. 11.00-12.00. Kirkekaffe fra 12.00-13.00, på gudstjenesten og presentasjonsgudstjenesten er det ønskelig at foreldre/foresatte/øvrig familie blir med. Fra 13.00-14.00 skal konfirmantene bli igjen og ha eget opplegg. 
 

Uke 5: undervisningsuke  

 

Februar 

Uke 7: undervisningsuke  

 

Uke 9: undervisning for tirsdagsgruppen(e) 

28. feb: Fellesopplegg i Domkirken, 18.45-20.15. Vi reiser sammen fra Kolsås t-banestasjon ca. klokken 17.45 og blir med på Biskopens konfirmantsamling med inspirasjon til fasteaksjonen 2024. Her trenger vi noen foreldre til å bli med! Mer info kommer.  

 

Mars 

Uke 11: undervisning for onsdagsgruppen 

12. mars: Fasteaksjonsdag, 17.30-20.30. Alle konfirmantene må ha med seg, minst, en foresatt for å gå med bøsse. I tillegg får dere en oppgave denne dagen. Mer info kommer.  

17. mars: Fasteaksjonsgudstjeneste, 17.00-18.30. Konfirmantene skal møte opp 15.00, og de skal være med å arrangere gudstjenesten. Foreldre/foresatte/øvrig familie/venner er hjertelig velkomne! 

 

Uke 12: undervisningsuke  

 

April  

Uke 14: undervisningsuke  

 

Uke 16: undervisningsuke  

 

Uke 18: undervisningsuke for tirsdagsgruppen(e).
B-gruppa skal møtes på 10.august-senteret på AL-Noor Islamic Centre

 

Mai 

Uke 19: undervisningsuke for onsdagsgruppen  

 

Uke 20: undervisningsuke  
A-gruppa på tirsdag og onsdagsgruppa skal møtes på 10.august-senteret på AL-Noor Islamic Centre

 

Juni 

6.juni: Infomøte om leir og konfirmasjon, kl 17.00. Møte for både konfirmanter og foresatt/-e på Bryn menighetshus 

 

August  

Uke 33: Leir, mandag-fredag på Hemsedal Høyfjellssenter. Avreise med felles buss fra parkeringsplassen ved Bryn kirke mandag 12. august. Mer info kommer. 

 

28. august: Øving til konfirmasjon. De som skal konfirmeres samtidig, møtes for gjennomgang av hva som skjer på konfirmasjonsdagen, prøving av kapper og bildetakning. Mer info kommer.   

 

September 

7. og 14. september: Konfirmasjon! 

Konfirmantreuion på Festlig fredag på Bryn menighetshus. Mer info kommer. 

 

I tillegg skal alle konfirmantene være på en gudstjeneste på valgfri tid, en ung-messe med oppgave/ministranttjeneste og en festlig fredag på valgfri tid. 

  

OPPMØTE 

Du er konfirmant bare en gang i livet. Mange er opptatt på andre kanter med fritidsaktiviteter og andre ting, men vi ber om at du prioriterer konfirmasjonstiden dette året. Alt som skjer er obligatorisk, så sett av dagene i oversikten over allerede nå. Vi legger opp konfirmantåret som en helhet som henger sammen, og ønsker at du som konfirmant skal få mest mulig ut av det. 

I noen tilfeller kan det gis fritak for idrettsarrangementer på kretsnivå og oppover. Vanlig trening og kamper gis det normalt ikke fritak for. Samlingene begynner presis, og vi ber om at oppmøtetiden overholdes. 

Det hender selvsagt at man blir syk, eller at det oppstår noe som gjør at du ikke kan komme. Da er det viktig å gi beskjed så snart som mulig. 

Ved fravær, tar man igjen dette enten med hjemmeoppgaver. Dersom man har fravær på en gudstjeneste, så kommer man på en annen gudstjeneste. Er fraværet stort nok, man måtte ta igjen dette og potensielt utsette konfirmasjonen ett år. 

 

GUDSTJENESTER  

Alle konfirmanter skal være på minst 8 gudstjenester i løpet av året. De fleste av disse er allerede fastlagt i programmet. Møter man opp på alt av planlagt program, gjenstår det en gudstjeneste som man velger selv, en ung-messe og en festlig fredag. På begge gudstjenestene fyller man ut gudstjenestekortet (dette får konfirmantene på første undervisning), og får signatur fra prest, kirketjener, eller andre som har bidratt på gudstjenesten.  

Bryllup, begravelse og skolegudstjeneste regnes ikke med i denne sammenhengen. 

 

I løpet av året skal alle konfirmantene også bidra inn i en ung-messe. Dere kan ønske dato innen 1. februar, eller så blir bare konfirmanten satt opp på en (dere kan fortsatt bytte innad). Datoene for ung-messe er: 03.03.2024 og 05.05.2023, begge er fra 18.00-19.00.  

Konfirmantene skal møte 1t før gudstjenesten begynner, her snakker vi gjennom hva som skal gjøres. 

 

FESTLIG FREDAG 

Dette er Bryn menighets ungdomsklubb. De har samlinger annenhver fredag fra 19.30-22.00, med ulike aktiviteter. Konfirmantene skal delta på minst en samling (valgfri tid). Vårens datoer: 19.1.2024, 02.02.2024, 16.02.2024, 01.03.2024, 15.03.2024, 05.04.2024, 19.04.2024, 03.05.2024, 24.05.2024, 07.06.2024, 21.06.2024. Her må konfirmanten få signatur av ungdomsarbeider som bevis på at de har vært der.  

 

DÅP 

Hvert år er det konfirmanter som ikke er døpt, og som døpes i konfirmasjonstiden. Selve dåpen gjennomføres i løpet av våren 2024, og kan foregå i vanlig gudstjeneste, eller mer privat. I forkant av dåpen vil vi ha en dåpssamtale med konfirmanten. Det er fint om de som ikke er døpt tar kontakt med kateket senest i mars for å gjøre avtale.  

 

FORELDRE OG FORESATTE 

Det er hyggelig om foreldre/foresatte/familie/faddere har lyst til å være med på de gudstjenestene som konfirmanten deltar på. Spør gjerne konfirmanten underveis i året om hva som har skjedd og hvordan de har det på konfirmantopplegget, og gi oss beskjed om det er noe som vi bør vite om. På fasteaksjonen kommer vi til å involvere dere voksne, så sett av tiden for dette. Dere kommer også til å bli spurt om en annen oppgave i løpet av året. Ta også kontakt med oss i kirken dersom det er noe vi kan bistå dere i.  

 

BETALING 

Det blir sendt ut to fakturaer, en ble sendt ved påmelding, den var på 700 kroner. Mens leirfakturaen på 2 800 blir sendt rundt mai. Totalt er pris for leirkonfirmant 3 500. Vi har støtteordninger, og det går an å dele opp betaling ved behov. Ta kontakt. 

 

REGLER FOR KONFIRMASJONSTIDEN 

Det er obligatorisk oppmøte, og vi begynner presis.  
Forfall meldes av foresatte. 
Beskjeder som gis av ledere skal følges. 
Det er nulltoleranse for rus og mobbing 
Mobiltelefoner samles inn i «mobilhotell» under samlingene, med mindre vi gir beskjed om noe annet 
Hærverk må erstattes. Dersom det er utført hærverk og ingen påtar seg skylden vil erstatningen deles på alle.  

Ta kontakt med oss dersom du/konfirmanten din opplever noe ugreit!  

 

TILRETTELEGGING 

Konfirmanter er forskjellige! For å lage et best mulig opplegg som inkluderer flest mulig er det viktig at vi vet om ulike behov som finnes i gruppen, og som kan påvirke konfirmantens trivsel og læring. Det kan være viktig informasjon om ungdomsmiljø, mobbing, historikk, familieforhold, matallergier, medisinering etc. Ta kontakt ved behov for tilrettelegging av ulik art.  

 

KONTAKT OG INFORMASJON 

All informasjon fra kirken kommer i utgangspunktet per e-post til foresatte. Foresatte må ta ansvar for at konfirmant møter på riktig sted til riktig tid. Programmet har forbehold om endringer. Vi sender ikke ut påminnelse om hver samling. Konfirmanter kan gå inn på instagram @ungdomibryn. Veldig viktig info blir gitt til konfirmanter via sms.  

Spørsmål rettes først og fremst til kateket Mathilde Dolsvåg Giske: md528@kirken.no 982 67 818, kapellan Trude-Christina Helgesen Halvorsen kan også kontaktes på th422@kirken.no, 936 32 342. 

Tilbake