Datoplan og informasjon om konfirmanttid 2023


Her finner du program for konfirmantåret 2023:

Fotograf: Bjørnar Evenshaug

Januar

28. jan: Temalørdag kl 12-15 Utdeling av konfirmasjonsbibel, og fokus på å bli kjent! I Bryn menighetshus, ta med matpakke.

29. jan Søndagsgudstjeneste kl. 11.00 Oppmøte for konfirmantene 10.00. Konfirmantene presenteres for menigheten, og det er veldig hyggelig at foresatte/familie er med.

 

Mars

  3. mars Festlig Fredag kl. 19.30-22.00 på Bryn menighetshus.

25. mars: Temalørdag kl. 12-15. Oppmøte på Bryn menighetshus. Ta med matpakke.

26. mars: Fasteaksjonssøndag kl 11-15. Her blir også foresatte involvert i innsamlingsaksjonen, sett av tiden!      

       

April:

Kirkeuke i uke 16:

- Kirkevandring en av ukedagene kl 16-18 (mandag, tirsdag ELLER onsdag). Oppmøte i Bryn kirke.

 

Mai

Tirsdag 2. Mai: besøk på Haslum krematorie med Jølstad begravelsesbyråd klokken 17.00, oppmøte direkte på krematoriet (Gamle Ringeriksvei 88, 1356 Bekkestua)

 

Juni

Tirsdag 6.juni: besøk av organisasjonen Menneskeverd, kl 18.00 i menighetssalen

Tirsdag 13. Juni Infomøte om leir og konfirmasjon, klokka 17.00-18.30.  Møte for både konfirmanter og foresatt/-e i Bryn kirke.

 

 

August

Mandag 31 juli. - fredag 4. august

Leirstedet heter Solbukta ungdomssenter, og ligger i Gressvik ved Fredrikstad, ca 1,5 times reisevei herfra. Avreise med felles buss fra parkeringsplassen ved Bryn kirke mandag 31. august ca. klokken 17.00.
Foresatte har ansvar for at konfirmanten blir hentet på leirstedet, og vi avslutter med gudstjeneste for alle på leiren og foresatte/familie fredag 4. august kl. 12.00 på Solbukta. Ellers blir all info blir gitt på møtet i juni.

Tirsdag 29. august: Øving til konfirmasjon. De som skal konfirmeres samtidig, møtes for gjennomgang av hva som skjer på konfirmasjonsdagen og prøving av kapper. Tidspunkt kommer.

 

September:

Konfirmasjon 2. og 9. september

Fredag 22. sept, Konfirmantreuion på Festlig fredag på Bryn menighetshus.

 

I tillegg:

  • Delta på 1 gudstjeneste på valgfri tid, den kan være hvor og når du vil, så lenge du får signatur av noen som er medvirkende i gudstjenesten, og svarer på spørsmålene som står i heftet du har fått utdelt
  • 1 kveldsgudstjeneste med oppgave, ca. 15.30-19.00 (05.03, 30.04 ELLER 04.06, se mer info under "Gudstjenester")
  • 1 Festlig fredag på valgfri tid. Sjekk @ungdomibryn for oversikt over datoer. Bli gjerne med i Spond-gruppa vår også (si fra til ungdomsarbeider Karl om du vil bli med, tlf.nr: 40783193)

 

OBS: Med forbehold om endringer!

 

 

 

 

OPPMØTE

Du er konfirmant bare en gang i livet. Mange er opptatt på andre kanter med fritidsaktiviteter og andre ting, men vi ber om at du prioriterer konfirmasjonstiden dette året. Alt som skjer er obligatorisk, så sett av dagene i oversikten over allerede nå. Vi legger opp konfirmantåret som en helhet som henger sammen, og ønsker at du som konfirmant skal få mest mulig ut av det.

 

I noen tilfeller kan det gis fritak for idrettsarrangementer på kretsnivå og oppover. Vanlig trening og kamper gis det normalt ikke fritak for. Samlingene begynner presis, og vi ber om at oppmøtetiden overholdes.

 

Det hender selvsagt at man blir syk, eller at det oppstår noe som gjør at du ikke kan komme. Da er det viktig å gi beskjed så snart som mulig.

 

Ved fravær, tar man igjen dette enten med hjemmeoppgaver eller at man deltar på noe annet i menigheten. Dersom man har fravær på en gudstjeneste, så kommer man på en annen gudstjeneste. Er fraværet så stort at konfirmanten har vært mer borte enn tilstede, vil man måtte ta igjen dette for at konfirmasjon skal gjennomføres.

 

GUDSTJENESTER

Alle konfirmanter skal være på minst 8 gudstjenester i løpet av året. De fleste av disse er allerede fastlagt i programmet, så om man møter opp på alt av planlagt program, gjenstår det kun to gudstjenester. Den ene velger man tid og sted på selv. Bryllup, begravelse og skolegudstjeneste regnes ikke med i denne sammenhengen.

Den andre gudstjenesten skal konfirmantene bidra på som ministranter. Det vil si at de skal være med å hjelpe til både før og under gudstjenesten. De skal hjelpe med å lage og servere middag før gudstjenesten, dele ut programmer og salmer før-, og lese dagens bibelvers, tenne lys etc. under gudstjenesten. Dette er en gudstjeneste som vil foregå på kveldstid. dvs. fra 15.30-19.00. Datoene konfirmantene kan velge mellom er 05.03, 30.04 og 04.06. Vi kan ikke garantere at de får ønsket dato da det må være samme antall konfirmanter på alle gudstjenestene. Send inn ønsket dato innen 1. februar. 

På begge disse gudstjenestene skal konfirmanten fylle ut et skjema med noen spørsmål om gudstjenesten, og man må få en signatur av noen som har medvirket på gudstjenesten som bevis for at man har vært der. Konfirmantene vil få et hefte med disse spørsmålene etc. i begynnelsen av konfirmasjonsåret.

 

 

FESTLIG FREDAG

Dette er Bryn menighets ungdomsklubb. De har samlinger fredager fra 19.30-22.00 ca, med ulike aktiviteter. Konfirmantene skal delta på to oppsatte samlinger, og en valgfri. Her er vårens datoer: 

6. og 20. januar, 3. februar (17. februar skal alle konfirmantene bli med), 3., 17. og 31.mars, 14. og 29. april, 07., 12. og 26. mai, og 9. juni. 

Oppmøte er i Krypten, kjelleren på Bryn menighetshus. Dersom man har spørsmål om dette, kan man ta direkte kontakt med ungdomsarbeider Karl Martein (40783193). 

Konfirmantene er selvfølgelig hjertelig velkommne på flere enn de to samlingene som er obligatoriske. :)  

 

DÅP

Hvert år er det konfirmanter som ikke er døpt, og som døpes i konfirmasjonstiden. Selve dåpen gjennomføres i løpet av våren 2023, og kan foregå i vanlig gudstjeneste, eller litt mer privat. I forkant av denne dåp vil vi ha en dåpssamtale med konfirmantene. Det er fint om de som ikke er døpt tar kontakt med kateket i løpet av mars måned for å gjøre avtale om dåp.

 

FORELDRE OG FORESATTE

Det er hyggelig om foreldre/foresatte/familie/faddere har lyst til å være med på de gudstjenestene som konfirmanten deltar på. Spør gjerne konfirmanten underveis i året om hva som har skjedd og hvordan de har det på konfirmantopplegget, og gi oss beskjed om det er noe som vi bør vite om. På fasteaksjonen kommer vi til å involvere dere voksne, så sett av tiden for dette. Ta også kontakt med oss i kirken dersom det er noe vi kan bistå dere i.

 

BETALING

Det blir sendt ut en faktura i tillegg til de 700 kronene dere betalte ved påmelding. For leirdeltakere er siste faktura på 2 400, den sendes ut i mai/juni. Totalt er pris for leirkonfirmant 3 200. Vi har støtteordning, og det går an å dele opp betaling ved behov. Ta kontakt.

 

REGLER FOR KONFIRMASJONSTIDEN

  • Det er obligatorisk oppmøte, og vi begynner presis.
  • Forfall meldes av foresatte.
  • Mobiltelefoner skal være avslått eller lydløse, og skal ikke brukes under samlingene.
  • Beskjeder som gis av ledere skal følges.
  • Det er nulltoleranse for rus og mobbing

Ta kontakt med oss dersom du/konfirmanten din opplever noe ugreit!

 

TILRETTELEGGING

Konfirmanter er forskjellige! For å lage et best mulig opplegg som inkluderer flest mulig er det viktig at vi vet om ulike behov som finnes i gruppen, og som kan påvirke konfirmantens trivsel og læring. Det kan være viktig informasjon om ungdomsmiljø, mobbing, historikk, familieforhold, matallergier, medisinering etc. Ta kontakt ved behov for tilrettelegging av ulik art.

 

KONTAKT OG INFORMASJON

All informasjon fra kirken kommer i utgangspunktet per e-post til foresatte. Foresatte må ta ansvar for at konfirmant møter på riktig sted til riktig tid. Programmet har forbehold om endringer. Vi sender ikke ut påminnelse om hver samling. Konfirmanter kan gå inn på instagram @ungdomibryn for mer informasjon om det som skjer i kirken (f.eks festlig fredag). Veldig viktig info blir gitt til konfirmanter via sms.

 

Spørsmål kan sendes til kateket Mathilde Dolsvåg Giske på md528@kirken.no, eller 98 26 78 18.

Tilbake