Datoplan og informasjon om konfirmanttid 2022


Her finner du program for konfirmantåret 2022!

 

Januar

29. jan: Temalørdag kl 12-15 Utdeling av konfirmasjonsbibel, og fokus på å bli kjent! I Bryn menighetshus, ta med matpakke.

30. jan Søndagsgudstjeneste kl. 11.00 Oppmøte for konfirmantene 10.00 Konfirmantene presenteres for menigheten, og det er veldig hyggelig at foresatte/familie er med.

 

Mars

Kirkeuke i uke 9:

- Kirkevandring en av ukedagene i uke 9 kl 16-18 (mandag, tirsdag ELLER torsdag). Oppmøte i Bryn kirke.

- 4. mars, Festlig Fredag kl. 19-21.30 på Bryn menighetshus.

- 6. mars, Ung messe kl. 11.00 i Bryn kirke. Oppmøte for konfirmantene i kirken kl. 10.00 (med frokost).

        

April:

2. april: Temalørdag kl. 12-15. Oppmøte på Bryn menighetshus. Ta med matpakke.

3. april Fasteaksjonssøndag kl 11-15. Her blir også foresatte involvert i innsamlingsaksjonen, sett av tiden!      

Mai

Menighetens klimauke, delta på et arrangement. Program ikke klart!

 

Juni

Tirsdag 7.juni kl 18.00 Infomøte om leir og konfirmasjon. Møte for både konfirmanter og foresatt/-e i Bryn kirke.

August

Mandag 1. - fredag 5. august

Leirstedet heter Solbukta ungdomssenter, og ligger i Gressvik ved Fredrikstad, ca 1,5 times reisevei herfra. Avreise med felles buss fra parkeringsplassen ved Bryn kirke mandag 1. august klokken 17.00. Foresatte har ansvar for at konfirmanten blir hentet på leirstedet, og vi avslutter med gudstjeneste for alle på leiren og foresatte/familie fredag 5. august kl. 12.00 på Solbukta. Ellers blir all info blir gitt på møtet i juni.

Tirsdag 30. august: Øving til konfirmasjon. De som skal konfirmeres samtidig, møtes for gjennomgang av hva som skjer på konfirmasjonsdagen og prøving av kapper. Tidspunkt kommer.

 

September:

Konfirmasjon! 3. og 10. september

Fredag 30. sept, Konfirmantreuion på Festlig fredag på Bryn menighetshus.

 

 

I tillegg:

  • Delta på 1 gudstjeneste på valgfri tid
  • 1 gudstjeneste med oppgave
  • 1 Festlig fredag på valgfri tid.

 

OBS: Med forbehold om endringer!

 

 

 

 

OPPMØTE

Du er konfirmant bare en gang i livet. Mange er opptatt på andre kanter med fritidsaktiviteter og andre ting, men vi ber om at du prioriterer konfirmasjonstiden dette året. Alt som skjer er obligatorisk, så sett av dagene i oversikten over allerede nå. Vi legger opp konfirmantåret som en helhet som henger sammen, og ønsker at du som konfirmant skal få mest mulig ut av det.

 

I noen tilfeller kan det gis fritak for idrettsarrangementer på kretsnivå og oppover. Vanlig trening og kamper gis det normalt ikke fritak for. Samlingene begynner presis, og vi ber om at oppmøtetiden overholdes.

 

Det hender selvsagt at man blir syk, eller at det oppstår noe som gjør at du ikke kan komme. Da er det viktig å gi beskjed så snart som mulig.

 

Ved fravær, tar man igjen dette enten med hjemmeoppgaver eller at man deltar på noe annet i menigheten. Dersom man har fravær på en gudstjeneste, så kommer man på en annen gudstjeneste. Er fraværet så stort at konfirmanten har vært mer borte enn tilstede, vil man måtte ta igjen dette for at konfirmasjon skal gjennomføres.

 

GUDSTJENESTER

Alle konfirmanter skal være på minst 8 gudstjenester i løpet av året. De fleste av disse er allerede fastlagt i programmet, og møter man opp på alt av planlagt program, gjenstår det en gudstjeneste som man velger selv, og en gudstjeneste der det er bestemt dato. På begge disse to fyller man ut et digitalt skjema når gudstjenesten er ferdig.

Skjemaet finner du HER.

Det er også plakat med qr kode bak i kirken. I tillegg sier konfirmanten fra til prest eller kirketjener, slik at det blir krysset av for tilstedeværelse. På den valgfrie kan man velge sted, og da bekrefter foresatt i mail at konfirmanten har vært tilstede.

 

Bryllup og begravelse og skolegudstjeneste regnes ikke med i denne sammenhengen.

 

FESTLIG FREDAG

Dette er Bryn menighets ungdomsklubb. De har samlinger fredager fra 18-21.30, med ulike aktiviteter.  Konfirmantene skal delta på en samling her på valgfri tid! Her er vårens datoer: 

4. februar, 18.mars, 1. april, 29. april, 13. mai, 10. juni. Da er oppmøte i kjelleren på Bryn menighetshus, som kalles krypten. Dersom man har spørsmål om dette, kan man ta direkte kontakt med ungdomsarbeider Ane Bendikte Haughom 957 74 564, eller kateket. 

DÅP

Hvert år er det konfirmanter som ikke er døpt, og som døpes i konfirmasjonstiden. Selve dåpen gjennomføres i løpet av våren 2022, og kan foregå i vanlig gudstjeneste, eller litt mer privat. I forkant av denne dåp vil vi ha en dåpssamtale med konfirmantene. Det er fint om de som ikke er døpt tar kontakt med kateket i mars for å gjøre avtale.

FORELDRE OG FORESATTE

Det er hyggelig om foreldre/foresatte/familie/faddere har lyst til å være med på de gudstjenestene som konfirmanten deltar på. Spør gjerne konfirmanten underveis i året om hva som har skjedd og hvordan de har det på konfirmantopplegget, og gi oss beskjed om det er noe som vi bør vite om. På fasteaksjonen kommer vi til å involvere dere voksne, så sett av tiden for dette. Ta også kontakt med oss i kirken dersom det er noe vi kan bistå dere i.

 

BETALING

Det blir sendt ut to fakturaer, en på 700 kroner i mars, og en i ca mai. For leirdeltakere er siste faktura på 2200. Totalt er pris for leirkonfirmant 2900. Vi har støtteordning, og det går an å dele opp betaling ved behov. Ta kontakt.

 

REGLER FOR KONFIRMASJONSTIDEN

  • Det er obligatorisk oppmøte, og vi begynner presis.
  • Forfall meldes av foresatte.
  • Mobiltelefoner skal være avslått eller lydløse, og skal ikke brukes under samlingene.
  • Beskjeder som gis av ledere skal følges.
  • Det er nulltoleranse for rus og mobbing

Ta kontakt med oss dersom du/konfirmanten din opplever noe ugreit!

 

TILRETTELEGGING

Konfirmanter er forskjellige! For å lage et best mulig opplegg som inkluderer flest mulig er det viktig at vi vet om ulike behov som finnes i gruppen, og som kan påvirke konfirmantens trivsel og læring. Det kan være viktig informasjon om ungdomsmiljø, mobbing, historikk, familieforhold, matallergier, medisinering etc. Ta kontakt ved behov for tilrettelegging av ulik art.

 

KONTAKT OG INFORMASJON

All informasjon fra kirken kommer i utgangspunktet per e-post til foresatte. Foresatte må ta ansvar for at konfirmant møter på riktig sted til riktig tid. Programmet har forbehold om endringer. Vi sender ikke ut påminnelse om hver samling. Konfirmanter kan gå inn på instagram @ungdomibryn. Veldig viktig info blir gitt til konfirmanter via sms.

Spørsmål rettes først og fremst til kateket Solveig Gjesdal: Sg585@kirken.no 98 26 78 18, kapellan Eike Ziller-Off kan også kontaktes på ez755@kirken.no, 98 886 532.

Tilbake