Velkommen til gudstjeneste 7. juni i Bryn kirke!


Det er en stor glede å kunne invitere deg til gudstjeneste i kirken din igjen. Vi håper så mange som mulig vil komme!

Vi har lov til å være inntil 50 mennesker i kirken på en gang. De siste søndagene viser at det er god plass. Det er et godt stykke  igjen til vi blir så mange at noen må gå hjem. Det er bare å komme og det er trygt. Vi følger alle regler for smittevern, og sørger for riktig avstand og for at alle skal være trygge ved utdeling av nattverden.

Jeg legger ved en kopi av salmelisten og kunngjøringene for dagen. På den måten vet dere i kortform litt mer om gudstjenestens innhold.

På veiene av Bryn menighet:

Velkommen!

Ha en velsignet søndag!

 

Gudstjeneste 7. juni 2020. Trefoldighetssøndag.

Dagens salmer:

280  Store Gud, vi lover deg

281  Hellig, Hellig, Hellig

240 Måne og sol

-

527  Kristne, la oss søke sammen

360  Jesus, du har brakt Guds rike

608  Når vi deler det brød

695  Rop det ut med hjertets jubel

Evangelium: Matt, 28,16-20

De elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Kunngjøringer

*Dagens takkoffer går til organisasjonen, «Ungdom i oppdrag». Vi anbefaler at det gis med vipps til Bryn menighet offer 51655 under salmen som nå synges.

*Neste gudstjeneste her i kirken blir 14 juni. Kapellan Eike Ziller-Off forretter.

*Vi legger ellers fortløpende ut informasjon og kunngjøringer om kirkens arbeid og aktiviteter på vår nettsider og på vår facebookside.

*Vi legger også ut videoandakter og annet til glede og bruk for folk i menigheten.

*Trenger du en samtale med noen, kontakt gjerne en av prestene. Tlf: 41353635

 

REGISTRERING:

Myndighetene har bestemt at vi må ha oversikt over hvem som er i kirken, slik at vi kan bidra ved eventuell smitteoppsporing. Dette jfr. Covid-19-forskriftens § 13. På denne bakgrunn ber vi deg om å notere ditt navn og tlf nr. her.

Ditt navn:…………………………………………………………………………

Ditt telefonnummer:……………………………………………………………. Programmet legges igjen i benken når du går. Det vil bli samlet inn og oppbevart i safen i kirken i ti dager før det makuleres. Skulle det mot formodning vise seg at noen har blitt smittet med Korona i dette arrangementet, vil opplysningene kunne brukes til smittesporing.

Tilbake