Kan vi ikke feire gudstjeneste snart?


Dette spørsmålet har vi stilt mange ganger disse ukene. I går kveld på NRK kunne man etter intervjuet med Ingrid Vad Nilsen få inntrykk av at alle gudstjenester starter opp igjen 10.mai. Dette stemmer ikke!

 

Hvorfor ikke:

  • «Bransjestandarden» med regler for smittevern mv for gudstjenester ble sist uke sendt inn til departementet og FHI for godkjenning. Godkjenning vil foreligge denne uken. Proster og kirkeverger blir informert om denne i et youtubemøte på torsdag.
  • Vi må deretter få kommuneoverlegens uttalelse. Kommunene er svært ulikt rammet, så det vil være ulik praksis i landet.
  • Fellesrådet må så få på plass det praktiske rundt smittevern/vask og gi nødvendig opplæring. Vi må også gå gjennom hvert kirkerom og se hvilket makstall hvert rom vil tåle om vi skal ha minst 1 meter mellom folk.

 

Dette er ikke på plass til 10.05. Vi tror at 24.05 blir første søndagsgudstjeneste (kanskje ting er på plass til Kristi himmelfartdag for de som har gudstjeneste da). Noen kirker planlegger dåp for en eller flere familier de kommende søndagene. Vi må se hvordan vi klarer å kombinere dette med «åpne gudstjenester» med de begrensninger som vil ligge på antall til stede.

 

Det gledelige er at vi kommer i gang tidligere enn midten av juni!

 

Ny info kommer så snart vi vet noe mer.

Gunnar Næsheim, prost i Bærum

Tilbake