Barn i Bryn i koronatid


Hei - du som er forelder eller foresatt til et barn! Her finner du en oversikt over forskjellige aktiviteter som skjer i menigheten vår.

 

Bryn kirke ønsker å være en positiv bidragsyter til et trygt og inkluderende oppvekstmiljø i vårt nærmiljø! 

Barn i Bryn på facebook

I denne gruppen på facebook kan du melde deg inn, og det vil bli lagt ut innlegg som er av interesse for de som har barn i nærområdet til Bryn kirke. 

 

Kom i kontakt med de som jobber med barn i Bryn menighet

Se siden Om oss, og finn kontaktinformasjon til menighetspedagog og kateket. 

Tilbake