Konfirmantleder 2020


Er du konfirmantleder, eller skal bli det, eller er foresatt til en konfirmantleder? Her er informasjonen som er klar for året. 

 

Å være leder på konfirmantleir er minner for livet! et trengs ledere gjennom hele året, til ulike ting. Her er det informasjon knyttet til å være leder for konfirmanter, men det er også mange andre ting man kan være frivillig på i Bryn menighet, som f.eks på karneval og på Tårnagenter.

Datoer som det trengs ledere til:

  • Konfirmantoppstart 24-26 jan
  • Fasteaksjonen 28-29 mars
  • Øving konfirmasjon 1.sept
  • Konfirmasjon 5. og 12. sept

 

Å være konfirmantleder på sommerleir

Datoer for leir og planlegging

  • 20.mai kl. 18.00: Lederkveld på Bryn menighetshus 
  • 13.juni kl. 10-22: Lederlørdag på Bryn menighetshus, og sommeravslutning på Sommernatta
  • 10.aug-15. august: Sommerleir på Solbukta

Som lederteam er det viktig at vi bygger samholdet oss i mellom, og derfor er det viktig at alle er med på alt. Dersom det skulle være vanskelig for noen, må man snakke med Solveig og se om det går an å gjøre avtaler. 

Ny, eller ikke vært med på en stund? Da må du ha godkjent lederkurs først, og søke om politiattest. De som har søkt om dette for Bryn tidligere, er godkjent for tre år fremover. Brev om dette blir gitt til de som ikke har godkjent attest i Bryn. Dersom det er noen som ikke har vært med i ungdomsarbeidet på en stund, må man ta kontakt med kateketen og søke om å få være med som leder på leir. 

Tilbake