Årsmøte i Bryn menighet mandag 29. april kl. 18.00


Det innkalles til ordinært årsmøte i Bryn menighet, mandag 29.april, kl.18.00. Vi møtes i Bryn menighetshus, Kirkegårdsveien 7. Vel møtt! 

Årsmeldingen kan du lese her

Saksliste: 

Sak 1. Godkjenning av innkalling.

Sak 2. Valg av referent og to personer til å signere protokollen. 

Sak 3. Årsmelding 2023. 

Sak 4. Eventuelt. 

Tilbake