Velkommen til Bryn kirke


Det skjer mye i mai og juni, det er mange helligdager og fridager. Her en liten oversikt over tilbudet i Bryn kirke. I tilegg til det som står her er det fortsatt en rekke ting som skjer ukedager på kvelder og dagtid. Bruk fanen "HVA SKJER" for mer informasjon. 

28. mai. Høytidsgudstjeneste kl. 11:00.

1. pinsedag.

Aejin Park og Vik. prest, John Deluorme.

4. Juni kl. 18:00 Merk tidspunktet!

Ung messe ved prest John Delourme og kateket Mathilde Dolsvåg Giske

11. juni kl. 11:00. Gudstjeneste.

Semesteravslutning, utvidet kirkekaffe med grilling og kaffe utenfor kirken. Værforbehold. 

 

Tilbake