Tekniker med interesse for bygg og anlegg?


Kirken i Bærum søker etter tekniker til varierte arbeidsoppgaver.

Kirkelige fellesråd i Bærum har ansvaret for totalt 16 bygg, 10 kirker og 6 menighetshus. Kirkene spenner i alder fra middelalderkirker som Tanum og Haslum til nyere og moderne arbeidskirker. Menighetshusene brukes til aktiviteter for alle aldersgrupper, og til kontorer for ansatte. Total bygningsmasse er på ca. 18 800 kvm. Kirkelig fellesråd i Bærum har ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av alle kirker og menighetshus i Bærum. Drifts- og eiendomsavdelingen består av en drift- og eiendomsforvalter, en rådgiver, to driftsteknikere og renholdere. Arbeidet vil foregå i enkelte lokasjoner i Bærum. 

Samfunnet befinner seg i en energikrise. Kirken må i likhet med resten av samfunnet vise ansvarlighet for å håndtere en svært krevende situasjon. Bygningsmassen er variert og det er flere gamle bygg som krever manuell finjustering. I den forbindelse ser vi etter en, eller flere teknikere som kan bistå oss med å få en bedre kontroll over energibruken i kirkene våre. Dette er en prøveordning for å styrke vår drift- og eiendomsavdeling i en periode med høyt energibruk.

Du vil få ansvar for to, eller flere lokasjoner i Bærum, og vil bli en del av et arbeidsfellesskap med lokal stab, frivillige og drift- og eiendomsavdelingen.

Har du interesse for tekniske anlegg? Har du ledig tid og lyst til å bidra til energisparing i kirkene i Bærum? 

Les mer og søk på stillingen her!

Tilbake