Lederkurs for fjorårskonfirmanter


Har du vært konfirmant, og har lyst til å være med som leder eller å lære mer om å være det? Bli med på årets lederkurs! Du vil få erfaringer som du kan bruke i mange sammenhenger, og det er fint å kunne ha et lederkurs på CV’en hvis du f.eks. skal søke sommerjobb. 

Overgangen fra å være konfirmant til å bli leder kan oppleves som litt brå. Plutselig er du ikke deltager lenger, men en av flere ansvarlige for planlegging og gjennomføring av f.eks. konfirmantleir. Du vil få mulighet til å prøve ut det du lærer i menighetens arbeid. Lederkurs for fjorårskonfirmanter er et samarbeid mellom Bryn og Helgerud menigheter.

Du melder deg på ved å sende mail til Mathilde (kateket): md528@kirken.no

Vi setter pris på påmelding så raskt som mulig!
 

KURSSAMLINGER

18. oktober kl 18.00-19.30 i Helgerud kirke

25. oktober kl 18.00-19.30 i Helgerud kirke

1. november kl 18.00-19.30 i Helgerud kirke

Leirhelg med overnatting 11.-12. november 

Praksis på Lys Våken 2.-3. desember (overnatting for barn i kirken) og konfirmantoppstartshelg i slutten av januar. 
 

Tid og sted

For å få godkjent lederkurs må du møte opp på alle kurssamlinger, og som medhjelper på minst på minst to arrangementer. Når man har fullført lederkurset, får man muligheten til å søke om å være leder på konfirmantleir i 2024. De som skal være ledere på konfirmantleir deltar på lederhelg i mai/juni, som er obligatorisk for å kunne være leirleder.
 

Praksis

På lederkurs er det viktig å lære i praksis, og du vil lære mye nyttig ved å være med som leder på menighetens aktiviteter i løpet av året. Å ha praksis vil si å delta, observere, og prøve seg på utfordringer som passer deg. For å få godkjent kurs må du delta på minst et arrangement for barn (Lys Våken) og minst et for konfirmanter (før konfirmantleir). Deltakerne vil få oversikt over datoer der det er praksismulighet.
 

Hvem er kurset for?

Kurset er for alle som har lyst til å bli ledere for konfirmanter eller barn i Bryn menighet. Informasjon blir sendt til alle som nettopp har vært konfirmanter i Bryn og Helgerud.
 

Hva lærer man?   

 • Hva er en god leder?
 • Forskjellen på å være konfirmant og leder   
 • Å lede en gruppe, og bli tryggere på å ha ansvar    
 • Planlegging og gjennomføring av ulike aktiviteter
   

Kontakt

Etter at du har meldt deg på kurset, forholder vi oss mest til deg og ikke til foreldre/foresatte. En del av det å være leder er å holde styr på kurskvelder, oppmøtetid osv. selv uten å måtte bli minnet på det.  
 

Dette kan du forvente   

 • Kurskvelder med relevant innhold, der du blir kjent med nye og lærer ved å gjøre
 • En sosial, lærerik og morsom weekend!
 • Kursbevis når kurset er fullført
   

Dette forventer vi av deg

 • At du har lyst til å lære
 • At du møter opp på hele kurset

 

Håper vi ses!

Kontaktperson: Mathilde Dolsvåg Giske, md528@kirken.no, 98 26 78 18

 

Tilbake