Bryn Barnekor


Bryn Barnekor blir et prosjektkor våren 2024. I forkant av Tårnagentdagen, inviteres 7-, 8- og 9-åringer til å delta i Bryn Barnekor i tillegg til selve Tårnagentdagen hvor de også er velkomne! Følg med på vår nettside og på Facebooksidene "Barn i Bryn" og "Bryn kirke" når Tårnagentdagen er og når vi starter med prosjektkoret etter påske en gang. Ta gjerne kontakt med menighetspedagog Christel Irene Jensen, på 98267814.

 

 

Tilbake