Sorggruppe


Har du mistet en som stod deg nær? Vi arrangerer sorggrupper sammen med de andre menighetene i Bærum.

Sorggrupper

-et sted å samtale

om sorg og savn.

      Et tilbud fra menighetene i Bærum prosti

 

Det kan være vanskelig å komme gjennom sorg på egenhånd. Gode venner og familie kan være verdifull hjelp, men mange kan også ha behov for å snakke med noen som ikke står en så nær.

 

Menighetene i Bærum tilbyr sorggruppe. En sorggruppe består av 4 – 8 personer som møtes regelmessig over en periode.

Gruppen ledes av to diakoner, men bygger på selvhjelpsprinsippet. Mange opplever det som en støtte og trøst å møte andre som er i samme situasjon, som en kan dele følelser og tanker med. Det gjelder både i forhold til det som har skjedd og å snakke om veien videre.

 

Menighetene tilbyr også individuell samtale til dem som ønsker dette.

 

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon:

 

Anne Søgnen Jensen, Diakon i Bryn menighet

Tlf. 41500951 E-post: aj293@kirken.no   

 

 

Tilbake