Helgetanker 1. mai helgen


Helgetanker 5. søndag i påskefesttiden 2021

av Sokneprest Stein Bjarne Westnes

Guds riket kan være hos deg og i deg uavhengig om du er alene, eller blant mange, uavhengig om du er frisk eller syk, om du er stor eller liten. Det er der for oss alle.

 

 

Denne søndagens tekst er fra Johannes evangeliet kp. 10.

18 Så sa han: «Hva er Guds rike likt? Hva skal jeg sammenligne det med? 19 Det er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i greinene på det.»
    20 Igjen sa han: «Hva skal jeg sammenligne Guds rike med? 21 Det er likt en surdeig som en kvinne tok og la inn i tre mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret.»

 

Det er underlig med frøene. De kan ligge der uten å spire, men med alle forutsetninger i seg for å spire. Arkeologer har funnet korn i gravkammer i Egypt som er flere tusen år gamle, men som enda ikke har mistet sin spirekraft. Den kjente Rekorden på å bevare spiredyktigheten er frø som har blitt liggende i permafrosten i 10 000 år og som har spiret. Det var en arktisk lupin. Så når Jesus bruker frøet av et sennepskorn som bilde på Guds rike, åpner det for en tankeverden og en forståelse som har spenn og kraft i seg. Guds rike kan ligge i oss, spire i oss, vokse i oss selv når alt har tørket ut, selv når støvet har dekket alt og det virken som alle muligheter til liv har opphørt. Ja, nettopp da når alt har tørket inn viser det seg at frøet har evnen til å overleve og begynne å vokse frem.

Guds folk er det minste av alle folk, står det i bibelen.

Guds rike er som et lite frø som spirer og vokser og blir til den største blant alle hagens vekster.

Det som synes lite og unnselig i livet. Det som du kanskje har vært flau over å håpe på. Det som synes å være uten betydning i det store samfunnet der posisjon, penger og makt ser ut til å bety mye mer enn troen på Guds rike. Det skal du gi akt på, det er vårt håp. Det finnes noe smått som i virkeligheten er større enn alt. Det er Guds evige rike som vi alle inviteres inn i.

Dette riket kan være hos deg og i deg uavhengig om du er alene, eller blant mange, uavhengig om du er frisk eller syk, om du er stor eller liten. Det er der for oss alle.

God helg!

Tilbake