Søndagsskolen i Bryn menighet


Velkommen til søndagsskole!

 

Denne våren blir det søndagsskole 2. Februar 1.mars 19.april. 2. februar er søndagsskolen i kjelleren på Bryn menighetshus, og resten av gangene starter det i kirken sammen med de andre, før det er egen samling i Bryn kirkes kapell.

 

Søndagsskolen er sang, lek, aktivitet og bibelhistorie, og alle barn er veldig velkommen!

Søndagsskolen ledes av pedagog Sikke Hermansen og unge ledere. Vel møtt!

 

PS: Hvis noen har lyst til å være med som frivillig i søndagsskolen, ta kontakt med Solveig Gjesdal, sg585@kirken.no

 

Tilbake