Søndagsskolen i Bryn menighet


 

Vi starter søndagsskolen i kirken og er med de første minuttene før vi går over i kapellet hvor vi synger, leker, gjør aktiviteter og får høre en bibelhistorie.

Søndagsskolen ledes av pedagog Sikke Hermansen og flotte unge ledere.

Velkommen!

 

Ps: Hvis noen skulle være interesserte i å være med som frivillige i søndagsskolen, ta kontakt med Solveig Gjesdal (kateket@bryn-menighet.no).

Tilbake