Bønnetjenesten


Har du noe du ønsker skal bli bedt for?

 

I et fellesskap er det fint å kunne stå sammen om gleder og utfordringer, og å løfte dem fram for Gud. Man kan kjenne på at det er vanskelig å be selv, eller at det er godt å vite at flere står sammen om det man bærer på. De som vil kan sende temaer de ønsker at skal bli bedt for til kateket Solveig Gjesdal på mail hit: sg585@kirken.no. Man kan også si bønneemner til andre som jobber i Bryn menighet, eller legge bønnelapper i bønnekassen som står bakerst i Bryn kirke. Temaene eller bønnebehovene blir da anonymisert og sendt ut til noen mennesker som har meldt seg til å være med og be - sammen med flere i staben. Bønnekassen er låst, og det er presten som har ansvar for å formidle bønnetemaene til bønnegruppa. 

 

Dersom du vil være med som forbeder, kan du også ta kontakt med Solveig. Å være forbeder i Bryn menighet vil innebære å motta bønneemner på mail eller sms ca 2 ganger i måneden, og du kan på den måten du ønsker.

Tilbake