Et lite apropo(s) - Det var også kvinner som fulgte Jesus...GAssbygningen Bærums verk 12.August 2018 

 

Preken 12.August 2018 i Gsssbygningen Bærums verk

Et lite apropo(s)- Det var også kvinner som fulgte Jesus!

 

 

Prekentekst Lukas, 8,1-3

1 I tiden som fulgte, reiste Jesus omkring og forkynte i byene og landsbyene og bar fram det gode budskapet om Guds rike. De tolv var med ham, 2 og noen kvinner som var blitt helbredet for onde ånder og sykdommer. Det var Maria med tilnavnet Magdalena, som sju onde ånder hadde fart ut av, 3 Johanna, som var gift med Kusa, en forvalter hos Herodes, og Susanna og mange andre. Med det de eide, hjalp de Jesus og de tolv.

 

Et lite apropo(s)?

Et lite tillegg liksom bare i fortellingen om Jesus hos evangelisten Lukas. I den tiden som fulgte reiste Jesus omkring, og obs obs, det var forresten noen som fulgte ham, de tolv vennene (som var menn), og noen kvinner som var blitt helbredet. En liten rar notis om at det ikke bare var menn som fulgte Jesus kan det høres ut som. 

 

3 av kvinnene blir også nevnt med navn, noen av dem igjen har en lang tradisjon knyttet til seg, andre blir bare nevnt her og ingen andre steder. Maria Magdalena, et av de mest karikerte menneskene i hele det nye testamentet. I fortellingen om Jesus i denne versjonen (Lukas) er ikke hun den samme som bryter inn i middagsselskapet og vasker Jesus med sitt hår og smører ham med olje. Hun er ikke den prostituerte i denne fortellingen, nei hun er en helbredet syk, altså på dette tidspunkt et friskt menneske. En kvinne som Jesus har reist opp fra sykdom. 

 

Så er det Johanna, Kusas hustru som blir nevnt. Hun tilhører mest sannsynlig «upper class» som hustru til en forvalter av kongen. Sikkert er det ikke, men det er vel ganske sannsynlig at hun ved å åpent følge Jesus også gav opp sin tittel, og sin stand. En dame av rang, som gav opp hofflivet for å følge etter en støvete landeveispredikant. Så er det Susanna, som det ikke fortelles så mye mer om, annet enn at hun altså heter Susanna. At historien prøver å innprente i oss at mange av disse kvinnene var prostituerte er ikke annet enn etterdønninger etter 1950 år med patriarkalsk dominans i bibeltolkningen. 

 

Disse menneskene, en liten gjeng, en guds familie på landeveien nord i det som i dag er Vestbredden i Palestina. Med det de eide, hjalp de Jesus står det. Penger er en ting, men her er det neppe snakk om bare det. Vi vet ikke sikkert, men Jesus eide omtrent ingenting, de som fulgte ham gav opp sine liv, fiskerne lot garnene ligge, hoffdamen Johanna lot hofflivet være, og de syke, som Maria, som den gang ble skjøvet til side, som bodde i parallellsamfunn utenfor de etablerte landsbyene og byene, som var henvist til tigging ved byporten,  ble tatt inn i kretsen og varmen. Med det de eide, hjalp de Jesus 

 

Det var en som så dem, verdsatte dem og trengtedem. Som et lite apropo(s) hører vi denne fortellingen. Disse kvinnene har kanskje ofret hele sitt liv, så ender de opp med 2-3 setninger i fortellingen om Jesus. Det dreier seg ikke om penger, disse menneskene gav opp det de hadde, uansett om det var mye eller lite sett i våre øyne fordi de hadde erfart hva frihet er. Fordi det var noen som trengte dem, som kalte dem.  

 

Det lille ordet som vi bruker så ofte selv, frihet som selv holder så høyt. Vi er frie mennesker, til å gjøre valg og ta valg, gode eller dårlige det vet vi ikke noe om ofte før det har gått en tid, dere i familien til Sunniva har i dag gjort et valg for Sunniva om å døpe, du Erik kommer hit til kirken for å a deg konfirmere. 

De to Sunniva og Erik blir bedt for og velsignet av det kristne fellesskapet i kirken. Et valg du selv, Erik, og dere foreldre til Sunniva har gjort. Mange av oss har tatt det valget før, fordi vi tror. Mange av oss kommer til kirken fordi vi tror. 

 

Fordi vi tror, ikke bare på frihet, men også på fellesskap. Fellesskap som kommer fra en kilde. Jesus Kristus. Med det de eide hjalp de Jesus og de tolv. Med det vi eier, ikke bare penger, men med hele oss, er vi kalttil å komme til følge etter. Gud selv, Jesus Kristus var den første som møtte mennesker og virkelig satte fri, han gav oss det samme oppdraget: Det er ikke bare fortellingen om Jesus som velsigner barna som leses i dåp og konfirmasjon, men det er også det vi er kalt til å gjøre: Gå ut og gjør alle folkeslag til etterfølgere, døp dem til faderens og sønnens og den hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere, og se jeg er med dere, alle dager inntil verdens ende. 

 

De tre, Maria, Johanna og Susanna, gikk definitivt utover sin komfortsone da de fulgte Jesus. Det hadde vært mest behagelig for flere av dem å bare fortsette som før, de er forbilder for oss, vi som har akkurat bitte litt mer enn det vi trenger, til å gjøre det samme, se dem i vårt eget fellesskap som trenger oss. Gå ut, av vår egen komfortsone og oppdage Jesus, slik det står i nattverdliturgien: i dem som sulter og tørster. Da har Gud lovet å være med oss alle dager inntil verdens ende. 

 

Ære være skaperen, frigjøreren og livgiveren, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. AMEN. 

Tilbake