Helgetanker 3. søndag i påskefesttiden 2021 av Sokneprest Stein Bjarne Westnes


Kristus er døren og porten inn. Da tenker jeg Kristus som et samlebegrep for alt han stod og står for, nemlig kjærligheten. Ved å oppsøke Kristus får vi den rette innstillingen. Det er en forvandlingskraft hos han som vi trenger.

 

Denne søndagens tekst er fra Johannes evangeliet kp. 10.

 «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver.  Men den som kommer inn gjennom porten, er gjeter for sauene.  Portvokteren åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut.  Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans.  Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjenner den fremmedes stemme.»  Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva han mente.
     Da sa Jesus: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Jeg er porten inn til sauene.  Alle de som er kommet før meg, er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem.  Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite.  Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.

Joh 10,1-10

 

Jesus forteller en lignelse fra et, for datidens mennesker, velkjent miljø. Det var og er mange sauebønder i Midtøsten og i Israel. Men vi har dem her i Bærum også. Det hender jeg hører sauebjellene gjennom vinduet når jeg våkner om morgenen. Jeg har hørt fortalt at når flere gjetere passet på flokkene sine sammen, samlet de dem i store innhengninger når de skulle hvile om natten. På den måten var de sammen om å vokte sauene nattestid, noen hyrder kunne sove, mens andre passet hele flokken. Om morgenen tok de hver sin flokk ut på markene for å tilbringe dagen på beitemarken hvor sauene fikk beite og samle næring. Det var ikke noen problem for hyrden å få med seg sine sauer når de skulle skille flokkene. Sauene kjente hyrden sin og ble med sin hyrde. Men det er klart, det var sårbart, det kunne komme rovdyr over gjerdet og inn, det kunne komme sauetyver inn for å stjele en sau eller flere sauer.   Det er nok disse tingene Jesus bruker i denne lignelsen, det var velkjente bilder fra arbeidslivet på den tiden. Dagens tekst viser oss flere viktige ting, jeg vil fremheve to av dem. For det første, det finnes folk som driver business på kristendommen. Ikke at en arbeider i kirke og menighet ikke er sin lønn verd, for det er de! Men det finnes folk som samler inn penger ved å spre frykt, ved å selge bønnesvar som ikke kommer, ved å suggerere folk til å tro og gjøre ting uten kjærlighet, uten ærlighet o.s.v. Resultatet er mange ganger penger på avveie, folk som blir såret og mister sin tro o.s.v. Det finnes også politikere og maktpersoner som opp gjennom historien har brukt og bruker kirken til base for å utøve makt. Det er helt andre formål enn det Kristus selv skapte den for. Det er disse tingene lignelsen denne søndagen advarer mot.

Kristus er døren og porten inn. Da tenker jeg Kristus som et samlebegrep for alt han stod og står for, nemlig kjærligheten. Ved å oppsøke Kristus får vi den rette innstillingen. Det er en forvandlings- kraft hos han som vi trenger.

Guds fred over deg, og velsignelse over helgen!

Tilbake