Påmelding til nyhetsmail for barnearrangement!


Til deg som har fått sms om nyhetsmail!

 

For å melde deg på nyhetsmailen, følg denne lenken: https://bryn-menighet.no/Om-oss/P%C3%A5meldinger/P%C3%A5meldingsskjema?oid=9435c3c6-0662-43db-88fd-8257aeb22af3&fid=9c698ce5-5802-4ad4-a8cc-445cb1cb2377 

Vi har lyst til å opprette en nyhetsmail med 1-5 utsendinger hvert år, til barnet har fylt 14. Menigheten ønsker å kunne nå riktige folk med riktig informasjon! Det vil når som helst være mulig å melde seg av.

I nyhetsmailen vil det være nyheter som forhåpentligvis er til interesse for foreldre til barn som bor i området rundt Bryn kirke. Det kan være om informasjon om arrangementer som babysang, barnekor, superfredag, myldremiddag, karneval og gudstjenester. Bryn kirke ønsker å bidra til et trygt og inkluderende oppvekstmiljø i nærområdet og skape gode møteplasser for barn og familier. ALLE er velkommen på det som arrangeres av Bryn menighet. PS: Det er ingen krav om medlemskap i kirken for å delta på arrangementer.  

Alt av opplysninger vi har rundt tidligere deltakere skal slettes, så du vil ikke få mer informasjon på sms fra Bryn menighet enn denne. Dersom du har spørsmål rundt dette – ta kontakt mer post.bryn@kirken.no

Tilbake