Program konfirmant 2021


Her finner du programmet! 

 

Datoplan for konfirmanter

i Bryn 2020-2021

November

3. nov: Infomøte i Bryn kirke

Januar

30. jan: Temalørdag kl 12-15 Utdeling av konfirmasjonsbibel, og fokus på å bli kjent!

31. jan Søndagsgudstjeneste kl. 11.00 Konfirmantene presenteres for menigheten, og det er veldig hyggelig om foresatte vil komme.

Mars:

20. mars: Temalørdag kl.  12-15

21. mars Fasteaksjonssøndag kl 11-14. Her blir også foresatte involvert i innsamlingsaksjonen, sett av tiden!

April

24. apr: Temalørdag kl. 12-15.

25. apr: Søndagsgudstjeneste i Bryn kirke 

Mai

Uke 18: Vandring i kirken. Konfirmantene deles i grupper og møter en ettermiddag (hverdag) kl 16-18.

Juni

Tirsdag 8.juni kl 18.00 Infomøte om leir og konfirmasjon. Tir 8.juni i kirken kl 18. Møte for både konfirmanter og foresatt/-e.

August

Tirsdag 3.- fredag 6. august: Sommerleir på Solbukta. All info blir gitt på møtet i juni. Tidspunkt for avreise og hjemreise kommer. Før har foresatte selv hentet konfirmanten på leirstedet, vi kommer tilbake til hvordan dette løses i år.

Søndag 8. august: Leiravslutningsgudstjeneste i Bryn kirke kl. 11.00 m/fotografering. Her deltar konfirmantene og foresatte og familie spesielt invitert.

Tirsdag 31. august: Øving til konfirmasjon. De som skal konfirmeres samtidig, møtes for gjennomgang av hva som skjer på konfirmasjonsdagen og prøving av kapper. Tidspunkt kommer.

 

September:

Konfirmasjon! Alle får ønsket dato, men vi ønsker å se an om det blir begrensninger med antall gjester i kirken før vi bestemmer tidspunkt for tid. Det avgjør hvor mange konfirmanter vi kan ha pr gudstjeneste.

Oktober:

Konfirmantreuion på Festlig fredag på Bryn menighetshus.

 

OBS: Med forbehold om endringer!

 

OPPMØTE

Du er konfirmant bare en gang i livet. Mange er opptatt på andre kanter med fritidsaktiviteter og andre ting, men vi ber om at du prioriterer konfirmasjonstiden dette året. Alt som skjer er obligatorisk, så sett av dagene i oversikten over allerede nå. Vi legger opp konfirmantåret som en helhet som henger sammen, og ønsker at du som konfirmant skal få mest mulig ut av det.

 

I noen tilfeller kan det gis fritak for idrettsarrangementer på kretsnivå og oppover. Vanlig trening og kamper gis det normalt ikke fritak for. Samlingene begynner presis, og vi ber om at oppmøtetiden overholdes.

 

Det hender selvsagt at man blir syk, eller at det oppstår noe som gjør at du ikke kan komme. Da er det viktig å gi beskjed så snart som mulig. Slik beskjed skal gis via foresatte, ikke gjennom venner eller over Facebook.

 

Ved fravær, uansett grunn, vil det bli gitt hjemmeoppgaver. Er fraværet så stort at konfirmanten har vært mer borte enn tilstede, vil man måtte ta igjen dette for at konfirmasjon skal gjennomføres.

 

KORONA

Vi forholder oss til Den norske kirkes smittevernveileder, og har høyt fokus på gjennomføring av trygge aktiviteter med tanke på smittevern. Oppstartshelgen i januar planlegges nå ut fra at man deles i 3 grupper utfra skoler på lørdag, og alle møtes i gudstjeneste med faste plasser på søndag.

GUDSTJENESTER

Alle konfirmanter skal være på minst 8 gudstjenester i løpet av året. De fleste av disse er allerede fastlagt i programmet, og møter man opp på alt av planlagt program, gjenstår det en gudstjeneste som man velger selv, og en gudstjeneste der det er bestemt dato. På begge disse to fyller man ut et digitalt skjema når gudstjenesten er ferdig. Det er plakat med qr kode bak i kirken, eller man finner det på bryn-menighet.no. I tillegg sier konfirmanten fra til prest eller kirketjener, slik at det blir krysset av for tilstedeværelse. På den valgfrie kan man velge sted, og da bekrefter foresatt i mail at konfirmanten har vært tilstede.

 

TRYKK HER for å komme til skjemaet 

Bryllup og begravelse og skolegudstjeneste regnes ikke med i denne sammenhengen.

Det er satt opp en liste med fordeling, der hver konfirmant har fått en dato. Denne listen er sendt på mail. Hvis det ikke passer for deg den dagen du er satt opp, må du bytte med noen andre, og gi beskjed på mail om hvem du har byttet med.

 

KONFIRMASJONSGUDSTJENESTEN

Alle får ønsket dag, men vi velger å avvente endelig fordeling av hvem som får tildelt hvilket tidspunkt den dagen. Dersom det fortsatt er nødvendig med avstand i september 2021, ønsker vi å ha flere gudstjenester med færre konfirmanter. Etter dette årets erfaring, er det best å avvente litt, slik at man slipper å gjøre store endringer underveis. Vi sikter inn på å gjøre denne fordelingen i februar/mars, og håper på forståelse for dette.

 

DÅP

Hvert år er det konfirmanter som ikke er døpt, og som døpes i konfirmasjonstiden. Selve dåpen gjennomføres i løpet av våren 2020, og kan foregå i vanlig gudstjeneste, eller litt mer privat. I forkant av denne dåp vil vi ha en dåpssamtale med konfirmantene. Det er fint om de som ikke er døpt tar kontakt med kateket i mars for å gjøre avtale.

FORELDRE OG FORESATTE

Det er hyggelig om foreldre/foresatte/familie/faddere har lyst til å være med på de gudstjenestene som konfirmanten deltar på. Spør gjerne konfirmanten underveis i året om hva som har skjedd og hvordan de har det på konfirmantopplegget. Mulig vi også inviterer til en foreldrekveld en gang i vårhalvåret. På fasteaksjonen kommer vi til å involvere dere voksne, så sett av tiden for dette. Ta også kontakt med oss i kirken dersom det er noe vi kan bistå dere i.

BETALING

Det blir sendt ut to fakturaer, en på 700 kroner i mars, og en i ca mai. For leirdeltakere er siste faktura på 2400, og mikskonfirmanter er siste på kr 700. Totalt er pris for leirkonfirmant 3500, og for mikskonfirmant kr 1400. Vi har støtteordning, og det går an å dele opp betaling ved behov. Ta kontakt.

REGLER FOR KONFIRMASJONSTIDEN

  • Det er obligatorisk oppmøte, og vi begynner presis.
  • Forfall meldes av foresatte.
  • Mobiltelefoner skal være avslått eller lydløse, og skal ikke brukes under samlingene.
  • Beskjeder som gis av ledere skal følges.
  • Det er nulltoleranse for rus og mobbing

Ta kontakt med oss dersom du/konfirmanten din opplever noe ugreit!

TILRETTELEGGING

Konfirmanter er forskjellige! For å lage et best mulig opplegg som inkluderer flest mulig er det viktig at vi vet om ulike behov som finnes i gruppen, og som kan påvirke konfirmantens trivsel og læring. Det kan være viktig informasjon om ungdomsmiljø, mobbing, historikk, familieforhold, matallergier, medisinering etc. Ta kontakt ved behov for tilrettelegging av ulik art.

KONTAKT OG INFORMASJON

All informasjon fra kirken kommer i utgangspunktet per e-post til foresatte. Foresatte må ta ansvar for at konfirmant møter på riktig sted til riktig tid. Programmet har forbehold om endringer. Vi sender ikke ut påminnelse om hver samling. Konfirmanter kan gå inn på instagram @ungdomibryn. Veldig viktig info blir gitt til konfirmanter via sms.

Spørsmål rettes først og fremst til kateket Solveig Gjesdal: Sg585@kirken.no 98 26 78 18 

Kateket er ikke på jobb fra 1.des til midten av februar. Spørsmål angående konfirmasjonstiden sendes da til kateketvikar og ungdomsarbeider Mathilde Dolsvåg, md528@kirken.no. Sokneprest Stein Bjarne Westnes kan også kontaktes på sw359@kirken.no / 41353635

 

Tilbake