Søndag 24. jan. - Kirken er stengt -


DET BLIR IKKE ÅPEN KIRKE førstkommende søndag. 

På grunn av  situasjonen med det nye muterte viruset vil "Åpen kirke" avlyses intil videre. 

Vi vil fortsette å legge ut informasjon, andakter, hilsener og forskjellig stoff her på våre nettsider og på Facebook. Trykk her for å komme til våre facebooksider: https://www.facebook.com/brynkirke

 

Her følger litt info om vår smittevernpraksis:
Åpne kirker regnes ikke som arrangement. Derfor kan det arrangeres når:
• Det er maks 10 personer i kirken ad gangen. Vi har blitt bedt om å avstå fra å arrangere åpen kirke i en  periode nå. 


• Ved arrangement registreres navn og telefonnummer på alle besøkende og navnelister lagres sikkert i 14 dager, deretter slettes listene. Åpen kirke er ikke arrangement, da er det ingen registrering.
• Munnbind skal brukes. Se punkt om munnbind.
• Det er håndsprit tilgjengelig og alle som kommer inn i kirken bruker
dette.

Gravferder
Gravferder er unntatt fra forbudet å gjennomføre innendørs arrangement.
• Maks 50 deltakere
• Deltakere må kunne holde 2 meter avstand til andre husstander
• Vakthold må påse at besøkere holder tilstrekkelig avstand
• Munnbind skal alltid brukes. Det gjelder besøkere og ansatte. Se punkt
om munnbind.

Utleie til minnesamvær

Menighetshuset kan leies ut til minnesamvær for maksimalt 10 personer.

Dåp og vielser
I Bærum kan dåp gjennomføres med barn, foreldre og to faddere.

Vielse kan gjennomføres med brudepar og to forlovere.


Munnbind
Når du oppholder deg innendørs på offentlige steder skal du bruke munnbind. Dette innebærer at:
• Besøkende i kirker skal bruke munnbind
• Prester og andre ansatte skal bruke munnbind.

Trenger du noen å snakke med?

Kirkens prest, Stein Bjarne Westnes (mob. 41353635), og diakon, Ragnhild Narvestad Hungnes, (mob. 40442196) er på jobb og kan ha koronasikre samtaler. De har taushetsplikt, enten du vil ringe, chatte eller ha en videosamtale.

Er du ungdom kan du også kontakte 13-20 i Bærum. Du kan ringe Monika på 40814015 eller Jon Olav på 98267838.

Kirkens SOS er kirkens døgnåpne krisetelefon, tlf. 22400040. 

Planlagte gudstjenester, samlinger og faste aktiviteter for alle aldersgrupper holdes digitalt eller avlyses til og med 18.januar 2021. Målet er å verne om helse, å delta i et krafttak som en viktig samfunnsaktør, og unngå tap av liv.
 

Tilbake