Petter uteligger i Bryn kirke

Petter uteligger i Bryn kirke

20.09.2019

Petter uteligger i Bryn kirke

Bryn kirke onsdag 16. oktober kl. 18

Foredrag ved Petter Nyquist (Petter uteligger)
Sang ved Hans-Olav Mørk
Kaffe og kaker ved inngangen

Gratis inngang

"I november 2014 forlater Petter Nyquist familien for å leve 52 dager på gata i Oslo gjennom julehøytiden, blant hjemløse og rusavhengige. Uten penger, kun iført det han har på seg og med et videokamera, dokumenterer Petter livet på gata - et Oslo ukjent for de aller fleste!

Hvem er de hjemløse og rusavhengige - og hvordan klarer de å finne lyspunkter i en hverdag ofte fylt med motgang? Hvordan føles det å bli stigmatisert og eksludert fra samfunnet og hva skjer når elementære behov som omsorg, trygghet og kjærlighet reduseres? Finnes det varme og medmenneskelighet på gata og hvordan kan vi som utenforstående vise at vi bryr oss litt mer om de som er rundt oss i hverdagen?

Et definitivt utfordrende prosjekt som også var med på å synliggjøre og forstå mennesker i en utsatt livssituasjon samt bidra til å bryte ned fordommer.