Formiddagstreff høsten 2019

Formiddagstreff høsten 2019

06.09.2019

Formiddagstreff høsten 2019

Denne høsten er det diakoniutvalget i Bryn som har anvaret for formiddagstreffene.

Det blir et treff pr måned, og vil ha forskjellig program og en god lunsj, og det blir utlodning.
De som ønsker oppfordres til å ta med noe som kan være gevinster til utlodningen.

Treffene blir som før på Bryn menighetshus

Datoene for høstens formiddagstreff blir

tirsdag 10. september  kl 11 - 13

tirsdag 1. oktober  kl. 11 - 13

tirsdag 5. november  kl. 11 - 13

tirsdag 3. desember  kl. 12 - 14