Julens toner. Konserter i Bryn kirke i adventstiden.

22.11.2018

Julens toner. Konserter i Bryn kirke i adventstiden.

Fredag 30.november kl.19
«En gylden time»
Konsert med Mammakoret og Hammerbakken Blæseensemble


Søndag 2.desember kl.19.00
Julekonsert med XVBP (tidligere sangere i Vestre Bærums Pikekor)
Dirigent: Ellen Marie Vadseth Aksnes

Fredag 7.desember kl. 19.00
Julekonsert med Bryn skoles musikkorps


Lørdag 8.12 kl.18.30
Julekonsert med sangeren Bente Thorvaldsen Warncke –Wang m.fl.


Søndag 9.12 kl.19.00
Julekonsert med Damekoret Valborgs og musikere


Tirsdag 11.12 kl. 19.00
Julekonsert med Bærums Verk musikkorps


Fredag 14.12 kl.20.00
«Toner til jul»
Julekonsert med Norske kammersangere


Lørdag 15.12 kl.14.00
Julekonsert med Skui og Emma Hjorth skolekorps m.fl.


Søndag 16.12 kl.18.00
” De ni lesninger”
Bryns store tradisjonelle førjulsgudstjeneste
Alle kor og musikere medvirker


Tirsdag 18.12 kl.19.30 (OBS: Konserten er på Bryn menighetshus)
"Jul med Mammakoret"

Onsdag 19.12 kl.19.30
«Jul med Bryn vokalensemble»
Lena Rist-Larsen og Julie M. Kleive medvirker
Dirigent: Nina T. Karlsen