Et redskap til personlig og åndelig vekst

Et redskap til personlig og åndelig vekst

04.09.2018

Et redskap til personlig og åndelig vekst

Velkommen til enneagramkurs på Bryn menighetshus starter 25. oktober og holdes over 6 kvelder med avslutning 29. november. Kurset går om kvelden fra kl. 19:00-21:00. Kursavgift: kr. 500.-
Påmelding til sw359@kirken.no eller til tlf: 41353635 eller tlf: 99617621.
Latteren vil sitte løst og aha-opplevelsene kan inspirere til å utvikle deg som person.

 

 

Godt voksen? Har du av og blitt ergerlig av å oppdage at du stadig reagerer på samme måte når du blir utfordret på noe ubehagelig? Blitt nysgjerrig på hva som får kollegaen din og du til å reagere så forskjellig på samme situasjon? Eller lurt på hva det egentlig er som driver deg til å handle som du gjør?

 

Det finnes flere spennende inndelinger av oss mennesker i ulike personlighetstyper. Kurset på menighetshuset i høst vil presentere en slik inndeling, kalt Enneagrammet.

Bak det eksotiske navnet ligger en gammel visdom som peker ut ni ulike grunntilnærminger til verden. Og hevder at hvert menneske har én dominerende drivkraft i livet. Denne er som regel ubevisst. Men til forskjell fra andre type-beskrivelser kan Enneagrammet også brukes som et dynamisk redskap til å vise deg en retning du kan bevege deg når du kunne ha godt av å velge å gjøre noe annet enn du alltid har gjort.

«Ennea» betyr rett og slett 9, og «gram» en tegning. Det er altså ikke mer mystisk enn en beskrivelse av ni forskjellige mennesketyper, tegnet i en sirkel, med linjer på kryss og tvers mellom de ulike typene. Disse peker på nyttige retninger for utvikling.

 

Kurset i høst er et introduksjonskurs og vil gjennomgå alle ni. Og det er når det karakteristiske ved de forskjellige typene blir presentert, at latteren gjerne sitter løst.

- Gjenkjennelsen av både en selv og andre, kan være både morsom og dypt alvorlig, forteller sokneprest Stein Bjarne Westnes. Han er den ene av kursholderne. - Og det er etter hvert svært mange rundt om i verden som har hatt stort utbytte av å bruke dette som redskap til å bli en bedre og rikere versjon av en selv.

 

Enneagrammet beskriver hva som ubevisst driver de ulike typene. Hva de ønsker seg for å ha det bra. Hvilket selvbilde de har. F eks «Jeg er en som lykkes», «jeg er en som hjelper», «jeg er sterk». Og hvordan de instinktivt reagerer under press. I familier og arbeidsfellesskap kan det være gull verdt å kjenne til dette. Det åpner for toleranse og reduserer irritasjon. Og skaper også forståelse av verdien ved at ulike folk jobber sammen.

 

- Er noen typer enn bedre enn andre?

- Definitivt ikke. Derfor er typene plassert i en sirkel. Type én er ikke «bedre» enn type ni.

- Er det vanskelig å finne typen sin?

- Det varierer veldig. En hyggelig hjelp kan være svaret på «jeg er på mitt beste når jeg ...»

 

Stein Bjarne Westnes er sogneprest i Bryn menighet og har holdt kurs om Enneagrammet ved en rekke anledninger. Det har også Marit Røyeng Rasten. Hun er teolog og arbeidet i Verbum forlag da det i 1993 ga ut den første boken om Enneagrammet på norsk, kalt «Sjelens ni ansikter».

 

- Kan ikke dette misbrukes?

- Jo, det kan alle redskaper. Det kan misbrukes til å plassere andre, eller til å slå fast, «ja, ja, sånn er jeg og ferdig med det». Dette er ikke tilbakeskuende leting etter hvorfor en er blitt som en er blitt. Og ingen trenger å si til andre hvilken av typene man kjenner seg igjen som. Kjennskap til Enneagrammet har én funksjon, understreker Westnes. - Og det er å gjøre det livet vi lever i dag og i morgen, rikere.

 

 

- Hvorfor er dette et kurs i menighetsregi?

- Det er ingen forutsetning for å ha nytte av Enneagrammet at man tror på Gud. Dette er et allmennyttig redskap, selv om det har en litt uklar, men åndelig opprinnelse lang tid tilbake.

- Men, for de som tror, kan et blikk på hvordan de ni ulike typene gjerne har litt ulike bilder av Gud være berikende og oppklarende.

- Enneagrammet har mange dimensjoner og dykke ned i – og det vil vi gjøre i et oppfølgingskurs til våren. Målet er å kunne leve livet med et så rikelig tilfang av gode strategier at man blir et helere menneske.

Gud ønsker at vi skal være frie – og ikke fastlåste mennesker, understreker Westnes.

 

Det er ingen krav om å tro, bare nysgjerrighet på å se om et redskap som har gjort livet rikere for mange, også kan gjøre det for deg.

Kursholdere:

 

 

Marit Røyeng Rasten. Teolog, Tideligere forlagsredaktør i Verbum forlag og var med da forlaget gav ut "Sjelens ni ansikter" Richard Rohr og Andreas Ebert.  Den første boka på norsk om ennegrammet. Marit har ellers en lang karriere fra forskjellige jobber i næringsliv og kirke, hun har erfaring som kursholder i ennegrammet ved flere tidlegere anledninger.

 

Stein Bjarne Westnes. Sokneprest i Bryn. Har tatt Pastorlaklinisk etterutdanning over et år på Lovisenberg sykehus med Kjetil Hauge som veileder eg ennegrammet som metode. Han har erfaring som kursholder i ennegrammet ved flere anledninger i tilknytning til arbeidet i Lommedalen kirke. Han har arbeidet med ennegrammet som metode i sjelesorg og grupper i over 20 år.