Konfirmant 2019

09.04.2018

Konfirmant 2019

Velkommen til et år med fellesskap, aktiviteter, undring og læring. Her blir du kjent med andre på din alder fra andre skoler i ditt nærmiljø, og vi legger vekt på at akkurat du skal ha det bra og få noe ut av tiden vi er sammen. Det hele avsluttes med en høytidelig konfirmasjonsgudstjeneste i september, der du får ha med så mange eller få gjester du vil. Selv om fristen for å melde seg offisielt er ute er påmeldingen fortsatt åpen - du melder deg på ved å trykke HER. Dersom du melder deg på etter 1. oktober, ta gjerne kontakt med meg på mail slik at du får med deg all informasjon du trenger (sg585@kirken.no). Under finner du samme informasjon som i menighetens konfirmantbrosjyre. I tillegg står det litt utvidet informasjon om hva som skjer i vårhalvåret, og hvem du vil møte i konfirmanttiden. 

 
KONFIRMASJON
Invitasjonen til konfirmasjonsforberedelser er for alle, om du er døpt eller ikke, om du tror, om du tviler, eller rett og slett ikke har tenkt så nøye gjennom det enda. Konfirmasjon i kirken er en invitasjon til å oppleve hva kirke og den kristne tro er sett fra innsiden. Bryn menighet ønsker å legge til rette for et godt og trygt fellesskap hvor vi kan få rom for å fundere rundt de store tankene - om livet og om troen. Ordet konfirmasjon betyr å bekrefte, eller å gjøre sterk, og konfirmasjonshandlingen er en forbønnshandling hvor vi ber Gud om å velsigne og styrke hver enkelt konfirmant. Her ser du et lite innblikk i hvordan det er å være konfirmant i Bryn menighet:
 
 
 
KONFIRMASJON I BRYN MENIGHET
Du kan velge mellom 3 ulike alternativer:

 
1: LEIRKONFIRMANT
I dette alternativet vil mesteparten av opplegget foregå på leir i skolens sommerferie i uke 33 på Solbukta leirsted. Dette er det opplegget som flest konfirmanter velger. Hvis konfirmanten ikke har mulighet til å være med på leir, så MÅ man være mikskonfirmant. I tillegg deltar man på fellessamlinger og gudstjenester, se nedenfor.
 
2: MIKSKONFIRMANT
I miksopplegget blir du del av en gruppe konfirmanter fra flere menigheter i Bærum. Mikskonfirmantene har undervisning i vårhalvåret på egne kveldssamlinger og en weekendtur (mest sannsynligvis i Høvik kirke). I tillegg deltar man på fellessamlinger og gudstjenester, se nedenfor.
 
3: TILRETTELAGT KONFIRMASJON
Dette er et opplegg for elever ved Haug skole og andre som trenger et spesielt tilrettelagt opplegg. Gruppen har egne konfirmantsamlinger fra mars til mai og egen konfirmasjonsgudstjeneste lørdag 11.mai 2019 i Grinilund kirke. Det er også mulighet for konfirmasjon i Bryn kirke. Vi ønsker å skape en god og egnet undervisningssituasjon for alle, og ber om at dere tar kontakt for en prat om tilrettelegging ved påmelding. Dette er et samarbeid mellom alle menighetene i Bærum. Det vil bli holdt et informasjonsmøte i oktober i Grinilund kirke. Mer informasjon kommer etter påmeldingsfristen 1. oktober. Åpent informasjonsmøte blir i Grinilund kirke, tirsdag 23.oktober kl.18.00-19.00 (2018).
 

FELLES OPPLEGG FOR SOMMERLEIR- OG MIKSKONFIRMANTER
Selv om leir- og mikskonfirmanter har en del undervisning hver for seg, er det noen felles helgesamlinger og ettermiddagssamlinger i Bryn kirke og på Bryn menighetshus. Konfirmanttiden skal til sammen inneholde minst 8 gudstjenester. Mange av disse er inkludert i opplegget, mens noen kan man velge når man vil delta på.
 
 

LITT MER OM VÅRHALVÅRET

 Helgen før påske er det fasteaksjon, der vi har fokus på solidaritet, og der vi samler inn penger til Kirkens Nødhjelp. Der er det samling lørdag ca 11-15 og søndag ca 11-15. Etter påske blir det temasamling om sorg. I mai/juni har vi et nytt informasjonsmøte om leir og om konfirmasjon. Ca uken før konfirmasjon møtes den gruppen som skal konfirmeres samtidig til øving på konfirmasjon og fotografering. Og i starten av september inviteres konfirmantene til leirreunion.
 
DISSE MØTER DU I KONFIRMANTTIDEN
I konfirmanttiden møter du ledere som er litt eldre enn deg selv, der noen var konfirmanter i fjor og går på lederkurs, mens andre har vært med lenger som ledere. Disse har i oppgave å være med på å lage et miljø som det er godt å være i, og lede aktiviteter, leker og etterhvert undervisning. Når du har vært konfirmant får du også mulighet til å bli med på lederkurs. I tillegg er disse med: Eike og Stein Bjarne som er prester, Kristin som er lærer (menighetspedagog), en ungdomsarbeider og kateket Solveig som har hovedansvar for konfirmantarbeidet. 
 
 
Konfirmasjonsdager i 2019 er lørdag 7. sept, søndag 8. sept og lørdag 14. sept. Eksakt antall dager og tidspunkter er avhengig av totalt antall konfirmanter og kan bli justert noe. Ved påmelding registrerer dere ønsket konfirmasjonsdag.
 
JEG ER IKKE DØPT, KAN JEG KONFIRMERES?
Du er uansett velkommen til å delta i konfirmantopplegget. Siden konfirmasjon henger sammen med dåp må man være døpt for å delta på konfirmasjonsdagen. Er du ikke døpt så legger vi til rette for dåp i løpet av konfirmantåret. Hvert år er det flere konfirmanter som blir døpt.
 
ØKONOMI
Etter oppstart vil foresatte få en giro på kr. 700 i som avgift for utstyr og mat i opplegget. Miks- og tilrettelagt undervisning koster tillegg kr. 700, mens sommerleir koster i tillegg kr. 2.800. Det å ha konfirmant i huset kan by på mange utgifter, og økonomi skal ikke være en grunn til å velge bort konfirmasjon eller sommerleir. Menigheten har gode økonomiske støtteordninger, ta kontakt om dette er aktuelt.
 
 
 
SPESIELLE HENSYN
Har du allergier? Har du lese-/skrivevansker? Er det utfordringer i familien, på skolen eller i andre forhold som kan ha innvirkning på konfirmantiden? Da er det viktig at vi får beskjed slik at vi kan legge til rette. Dere kan notere behov i kommentarfeltet, men ta også gjerne kontakt med kateketen.
 
SAMARBEID MED HJEMMET
Vi ønsker å ha et godt samarbeid med hjemmet og regner med at foreldre/foresatte deltar aktivt sammen med konfirmanten. Gjennom å gå sammen på gudstjenester og samtale om opplevelser vil hele familien få størst mulig utbytte av konfirmanttiden. Vi kommer også til å trenge litt praktisk hjelp fra dere i løpet av året, spesielt rundt fasteaksjonen som er helgen før påskeuken 2019. I innmeldingen antyder dere hvilken oppgave dere ønsker ved dette arrangementet. Det blir arrangert en temasamling for foresatte i løpet av vårsemesteret, og informasjonsmøte om leir og konfirmasjon før sommeren.
 
HAR DU SPØRSMÅL ELLER VIL HA EN PRAT – TA KONTAKT!
Mvh Solveig Gjesdal
Kateket i Bryn menighet
98 26 78 18 / kateket@bryn-menighet.no