Trosopplæringstilbud i Bryn

28.02.2018

Trosopplæringstilbud i Bryn

Her er en oversikt over det Bryn menighet har som trosopplæringstiltak for aldersgruppen 0 - 18 år.

Invitasjoner sendes de som selv er eller har foresatte som er registrerte medlemmer eller tilhørende i Den norke kirke. Aktivitetene er en del av hele trosopplæringsreformen. Les mer om reformen på www.kirken.no