Liste over frivillige medarbeidere i gudstjenester

13.12.2017

Her kan du finne oversikt over kirkeverter og medliturger de neste månedene i Bryn kirke. Hvis du ser at det er dager hvor vi ikke har satt opp noen til tjeneste kan det være at vi trenger noen til å steppe inn den dagen. Da er det kjempefint om du melder deg til tjeneste. tlf: 41353635. 

LITT INFORMASJON TIL MEDLITURGER OG KIRKEVERTER

  • Dersom du er medliturg eller kirkevert og har byttet med noen, kunne du være så snill å sende oss en meldng om hvem du har byttet med?

•    Vi har fått tegnesaker, leker osv til barna i hyllene på venstre side bak. Fint om dere kan gjøre barnefamilien oppmerksom på dette når de kommer til kirken. Barna kan ha med seg tegnebrett, bøker, osv i kirkebenken. 
•    Kirkevert og medliturg har ansvaret for å telle penger, fylle ut det nødvendige skjemaet og droppe det i dropsafen etter gudstjenesten. Fint om dere hvis dere har anledning tar en rask telling av hvor mange som er tilstede. Dette noteres på et skjema i sakristiet. Hvis det er kirkekaffe  gi gjerne en hånd til de som forbereder den. 
•    Vi har ofte med oss ministranter. De er der for å observere og hjelpe til. Vi gir dem oppgaver. Fint om kirkeverten er med og legger til rette for at ministrantene kan hjelpe til.

Oppgasver de får er: 

  • o    Hjelpe til å gjøre klar salmebøker med program og salmelapp sammen med kirkeverten. 
  • o    Samle inn offer
  • o    Være dåpsverter
  • o    Være med i prosesjon og bære korset, tenne alterlysene og dåpslyset.
  • 0    Hvis det er bønnevandring kan de være med å legge til rette for det. 

 

Vel møtt!
Ta gjerne kontakt om noe er uklart. 


MVH
Prestene

Eike tlf: 98886532 Stein Bjarne tlf. 41353635
 


 

DATO TID PREST MEDLITURG KIRKEVERT
03.06.2018 11:00 Stein Bjarne Westnes Stein Hardeng Torbjørn Johansen
10.06.2018 11:00 Eike Ziller-Off Tormod Næss Unni Elisabeth Solberg Østensen
17.06.2018 11:00 Eike Ziller-Off Christine Wille Jordheim Pål Bakke
24.06.2018 11:00 Aanund Hardang Bjørn Ragnar Nøkleby Per Hunnes Hansen
08.07.2018 11:00 Knut Grønvik Øyvind Grøn Lars Petter Brynildsrud
22.07.2018 11:00 Stein Bjarne Westnes Per Hunnes Hansen Toril Hoch-Nielsen
05.08.2018 11:00 Knut Grønvik Liv Ida Fuglum Sætre Unni Elisabeth Solberg Østensen
19.08.2018 11:00 Eike Ziller-Off Astrid Håland Wee Øyvind Grøn
26.08.2018 11:00 Eike Ziller-Off Torvald Kolshus Trond Nordahl
01.09.2018 11:00 Stein Bjarne Westnes Solveig Gjesdal Oddveig Fuskevåg
01.09.2018 13:00 Stein Bjarne Westnes Solveig Gjesdal Olav Bjering
01.09.2018 15:00 Stein Bjarne Westnes, Eike Ziller-Off Solveig Gjesdal Torbjørn Johansen
02.09.2018 11:00 Stein Bjarne Westnes Olav Jakobsen Pål Bakke
08.09.2018 12:00 Eike Ziller-Off Solveig Gjesdal Tormod Næss
08.09.2018 14:00 Eike Ziller-Off Solveig Gjesdal Lars Petter Brynildsrud
09.09.2018 11:00 Eike Ziller-Off Tone Dahle Per Hunnes Hansen
16.09.2018 11:00 Eike Ziller-Off Kristin Solemdal Eisinger Trond Nordahl
23.09.2018 11:00 Stein Bjarne Westnes Øyvind Grøn Bjørn Ragnar Nøkleby
07.10.2018 11:00 Knut Grønvik Stein Hardeng Oddveig Fuskevåg
14.10.2018 11:00 Eike Ziller-Off Liv Ida Fuglum Sætre Ole Gundersen
21.10.2018 11:00 Stein Bjarne Westnes Astrid Håland Wee Unni Elisabeth Solberg Østensen
28.10.2018 11:00 Eike Ziller-Off Kristin Solemdal Eisinger Toril Hoch-Nielsen
03.11.2018 15:00 Stein Bjarne Westnes Olav Jakobsen Olav Bjering
04.11.2018 11:00 Stein Bjarne Westnes Christine Wille Jordheim Bjørn Ragnar Nøkleby
11.11.2018 11:00 Eike Ziller-Off Solveig Gjesdal Connie Mollerup Høy
18.11.2018 11:00 Stein Bjarne Westnes Kristin Solemdal Eisinger Tormod Næss
25.11.2018 11:00 Eike Ziller-Off Torvald Kolshus Lars Petter Brynildsrud
02.12.2018 11:00 Eike Ziller-Off Olav Bjering Øyvind Grøn