Liste over frivillige medarbeidere i gudstjenester

13.12.2017

Her kan du finne oversikt over kirkeverter og medliturger de neste månedene i Bryn kirke. Hvis du ser at det er dager hvor vi ikke har satt opp noen til tjeneste kan det være at vi trenger noen til å steppe inn den dagen. Da er det kjempefint om du melder deg til tjeneste. tlf: 41353635. 

LITT INFORMASJON TIL MEDLITURGER OG KIRKEVERTER

  • Dersom du er medliturg eller kirkevert og har byttet med noen, kunne du være så snill å sende oss en meldng om hvem du har byttet med?

•    Vi har fått tegnesaker, leker osv til barna i hyllene på venstre side bak. Fint om dere kan gjøre barnefamilien oppmerksom på dette når de kommer til kirken. Barna kan ha med seg tegnebrett, bøker, osv i kirkebenken. 
•    Kirkevert og medliturg har ansvaret for å telle penger, fylle ut det nødvendige skjemaet og droppe det i dropsafen etter gudstjenesten. Fint om dere hvis dere har anledning tar en rask telling av hvor mange som er tilstede. Dette noteres på et skjema i sakristiet. Hvis det er kirkekaffe  gi gjerne en hånd til de som forbereder den. 
•    Vi har ofte med oss ministranter. De er der for å observere og hjelpe til. Vi gir dem oppgaver. Fint om kirkeverten er med og legger til rette for at ministrantene kan hjelpe til.

Oppgasver de får er: 

  • o    Hjelpe til å gjøre klar salmebøker med program og salmelapp sammen med kirkeverten. 
  • o    Samle inn offer
  • o    Være dåpsverter
  • o    Være med i prosesjon og bære korset, tenne alterlysene og dåpslyset.
  • 0    Hvis det er bønnevandring kan de være med å legge til rette for det. 

 

Vel møtt!
Ta gjerne kontakt om noe er uklart. 


MVH
Prestene

Eike tlf: 98886532 Stein Bjarne tlf. 41353635
 


 

DATO DAG TID TITTEL MEDLITURG KIRKEVERT KAFFE
11.03.2018 4sif 11:00 Gudstjeneste med dåp Øyvind Bjørn Jordheim Christine Wille Jordheim  
18.03.2018 MB 11:00 Gudstjeneste med dåp Solveig Gjesdal Ungdommer Ja
25.03.2018 Palm 11:00 Gudstjeneste med dåp   Trond Nordahl  
29.03.2018 Skjært 11:00 Skjærtorsdag Unni Elisabeth Solberg Østensen  
30.03.2018 Lang 11:00 Langfredag Tone Dahle Bjørn Ragnar Nøkleby  
01.04.2018 Pådag 11:00 Høytidsgudstjeneste Øyvind Grøn Tormod Næss  
08.04.2018 2sip 11:00 Gudstjeneste med dåp Lars Petter Brynildsrud Ja?
15.04.2018 3sip 11:00 Gudstjeneste med dåp Menighetens årsmøte Olav Bjering   Ja?
22.04.2018 4sip 11:00 Gudstjeneste med dåp Torvald Kolshus Torbjørn Johansen Ja?
29.04.2018 5sip 11:00 Gudstjeneste med dåp, Felles med Eritreerne Astrid Håland Wee Lars Brynhildsrud Ja?
06.05.2018 6sip 11:00 Gudstjeneste med dåp Liv Ida Fuglum Sætre Toril Hoch-Nielsen Ja?
13.05.2018 Sfpi 11:00 Gudstjeneste med dåp Olav Bjering Oddveig Fuskevåg Ja?
20.05.2018 Pidag 11:00 Gudstjeneste med dåp Øyvind Grøn Unni Elisabeth Solberg Østensen Ja?