Nå er alle gamle menighetsblader på nett!

Nå er alle gamle menighetsblader på nett!

29.09.2017

Nå er alle gamle menighetsblader på nett!

Nå kan du lese i gamle menighetsblader på nettet.

 

Menighetsblad for Vestre Bærum startet i 1939, og kom også ut i flere av krigsårene. Vestre Bærum menighet besto av Tanum, Helgerud og Bryn.
Fra 1953 skiftet bladet navn til Helg og hverdag. I 1976 ble Vestre Bærum delt opp i tre menigheter, og Bryn kirketidende kom ut fra 1978.

Listen er ikke uten huller. For eksempel er første bladet vi har funnet nr. 3 fra 1939, og i flere årganger er det blader som mangler. Hvis noen skulle ha blader som vi mangler, er vi svært glad hvis kunne låne slike blader for å skanne og få lagt det ut.

Da er det bare å sette i gang og mimre! Bladene tegner et bilde av kirkeliv og folkeliv i snart 80 år.
Her er det mange skatter - det er bare å lete!

Du finner tilgang til bladene fra siden OM OSS