Søndagsskolen i Bryn menighet

12.09.2017

Søndagsskolen i Bryn menighet

Vi starter søndagsskolen i kirken og er med de første minuttene før vi går over i kapellet hvor vi synger, leker, gjør aktiviteter og får høre en bibelhistorie.

 

Søndagsskolen ledes av pedagog Sikke Hermansen og flotte unge ledere. Datoer kommer fortløpende på siden her når det er klart!

Velkommen!

 

Ps: Hvis noen skulle være interesserte i å være med som frivillige i søndagsskolen, ta kontakt med Solveig Gjesdal (kateket@bryn-menighet.no).