Søndagsskolen i Bryn menighet

12.09.2017

Søndagsskolen i Bryn menighet

Vi starter søndagsskolen i kirken og er med de første minuttene før vi går over i kapellet hvor vi synger, leker, gjør aktiviteter og får høre en bibelhistorie.

Datoer i høst er

14. okt

4.nov

11. nov

18.nov

25.nov.

9.des

 

Søndagsskolen ledes av pedagog Sikke Hermansen og flotte unge ledere.

Velkommen!

 

Ps: Hvis noen skulle være interesserte i å være med som frivillige i søndagsskolen, ta kontakt med Solveig Gjesdal (kateket@bryn-menighet.no).