Velkommen til Crescendo Ten Sing

21.08.2017

Velkommen til Crescendo Ten Sing

Liker du å synge? Eller spille? Bli med på ten-sing.

Samles noen tirsdager på Bryn menighetshus!

Velkommen til å stikke innom. Ta kontakt med Ane Bendikte Haughom om du lurer på noe tlf. 957 74 564