Preken holdt i Bryn Kirke 1. pinsedag 2017

Preken holdt i Bryn Kirke 1. pinsedag 2017

03.06.2017

På samme måte som Gud blåste liv i Adam i skapelsens morgen blåser han sitt åndelige liv inn i sin kirke og hvert menneske som søker ham. Å tro er å åpne for det gode. Å tro er å søke de gode valgene i livet. Grundtvig skal ha sagt at mennesket er et eksperiment av støv og Ånd. 

En preken av Sokneprest Stein Bjarne Westnes

Første lesning

Det står skrevet i Første Mosebok:

Dette er historien om himmelen og jorden da de var skapt, på den tid Herren Gud hadde laget jorden og himmelen. Det fantes ikke en busk på jorden, og ennå hadde ingen plante spirt fram på marken. For Herren Gud hadde ikke latt det regne på jorden, og det var ingen mennesker til å dyrke den. Men en kilde kom opp av jorden og vannet hele jordens overflate. Da formet Herren Gud mennesket av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning.

Herren Gud plantet i gammel tid en hage i Eden. Der satte han mennesket han hadde formet. Og Herren Gud lot alle slags trær vokse opp av jorden, forlokkende å se på og gode å spise av, og midt i hagen livets tre og treet til kunnskap om godt og ondt.

Slik lyder Herrens ord.

1 mos 2,4–9

Etter lesningen:

ML:_ Slik lyder Herrens ord

Alle: Gud være lovet

Høymessesalme

T  1853 N.F.S. Grundtvig
M  1862 Ludvig M. Lindeman

1 Kjærlighet er lysets kilde,
kjærlighet er livets rot.
Derfor er Guds råd så milde,
derfor er Guds Ånd så god.
Jesus har den selv forklaret,
Ånden har den åpenbaret,
den kan kjennes i Guds fred
og det håp vi trøstes ved.

2 Kjærlighet er livets krone,
kjærlighet er lysets glans.
Derfor sitter på Guds trone
Jesus nå med strålekrans,
han som lyset er og livet,
har for oss seg selv hengivet,
han forblir og lever ved
Guds, sin Faders kjærlighet.

3 Kjærlighet er lovens fylde
og fullkommenhetens bånd,
den er hva vår Gud vi skylder,
den er frukten av hans Ånd.
Derfor med Guds-kjærligheten
vokser opp om kapp Guds-freden.
Vi skal også bli ved den
ett med sjelens beste venn.

Andre lesning

Det står skrevet i Apostlenes gjerninger:

Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne.

I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. Forskrekket og forundret spurte de: «Er de ikke galileere, alle disse som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? Vi er partere og medere og elamitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontos og Asia, Frygia og Pamfylia, i Egypt og i Libya-området mot Kyréne, og innflyttere fra Roma, jøder og proselytter, kretere og arabere – og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål!»

Slik lyder Herrens ord.

apg 2,1–11

Etter lesningen

Etter 2 lesninger sier ML følgende:

ML Slik lyder Herrens ord.

A Gud være lovet!

Høytidsvers før evangelielesningen

N13 228  O lue fra Guds kjærlighet

T  1778 Birgitte Cathrine Boye
O  1902 Elias Blix
M  1400-t / Wittenberg 1529

O lue fra Guds kjærlighet,
o visdom fra det høye
som falt på dine vitner ned,
gi lys til troens øye!
Om livets ord vi samles her,
vis oss at Kristi løfte er
et evig ja og amen!
Vår Frelser ved Guds høyre hånd,
å, send oss nå din Hellig Ånd,
velsign oss alle sammen!

S © Steenbergs dbo v/adv Andreas S. Christensen KCO advokater

 

Før evangelielesningen sier liturgen følgende:

L Dette Hellige Evangeliet står skrevet hos evangelisten Johannes i det 20 kapittel: 

Det var om kvelden den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.» Så åndet han på dem og sa: «Ta imot Den hellige ånd. Dersom dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt.»

 

L  Slik lyder det Hellige Evangelium

A Gud være lovet

Preken

Ånden er som en mild skapende bris over jorden. Ånden er Guds finger som rører ved mennesket og gir mennesket kraft og liv.

Ånden er som Guds ROACH, Guds vind som blåste liv i mennesket den gangen han skapte det.

Anden er den åndelige kraft som gir menneskene åndelig liv.

Like lite som vi kan forstå Gud fullt ut forstår vi ikke ånden fullt ut. Ånden hører med til guddommen.

Vi prøver oss på forklaringer og det er kanskje ikke så dumt, selv om det blir haltende.

Her er Josefines dåpslys: Holde frem lyset og tenne det.

Staken er Gud, Lyset er Jesus og flammen er Ånden.

Strekk fram hendene: Kan dere se det som er mellom hendene mine???

Ser dere det ikke???

Men hvis jeg spør dere hva som er der så er jeg sikker på at mange av dere kunne fortelle meg at mellom disse hendene er det veldig masse som vi ikke ser.

Jeg satt i går å hørte Grieg Trio på TV konsert,

Trioen består av Vebjørn Anvik (klaver), Ellen Margrete Flesjø (cello) og Sølve Sigerland (fiolin). De spiller jo helt guddommelig.

Jeg tenkte på denne prekenen som jeg skulle holde i dag. Vi ser musikerne, vi ser instrumentene, vi ser de beveger seg og spiller. Men lyden ser vi ikke. Men det er lyden og ørene som hører som betyr alt, uten det var Grieg trio ingenting.

Slik er det med Guds ånd også. Jeg kunne tatt eksempel av andre musikere, band eller visesangere eller andre sjangere musikk. Ta orgelet som Anne spiller på eller Marilyn Almeida som synger for oss her i dag. Musikk er et språk som på mange måter taler til andre deler av oss enn det rasjonelle, det vanlige, det dagligdagse. Vi henføres av musikken. Mange sier de nærmer seg Gud mer gjennom musikken enn gjennom ordene og handlingene. Mulig det.

Det jeg i alle fall forsøker å si er at Guds ånd taler til oss på en annen kanal enn den kanalen som veldig mye annet i hverdagen taler på. Guds ånd hjelper oss til å gjøre de gode valgene. Guds ånd åpner livet for oss på en måte som lar oss forstå fliken av det hellige.

Vi må lære oss i kristen sammenheng mer av å være stille i bønn og meditasjon. Det viser seg at det ikke er så bra å være full av seg selv hvis man skal åpne for Guds ånd. Hvis man vil åpne for Guds ånd er det bedre å gi avkall på seg selv, gi avkall på sine indre strømmer av tanker, gode eller dårlige tanker for på den måten å åpne seg for Gud. I den sammenheng spiller det ingen rolle hva du har fått gjort, hva du baler med, hva du bekymrer deg for. Legg det til side og åpne deg for Guds Ånd så vil du merke at han kommer og blåser nytt liv i deg slik han gjorde første gangen da han blåste livet inn i Adam. På samme måte som musikk vil han fylle deg med sin glede, sin fred, sin nåde, sin visshet om at du hører til i Guds store favn.

Det er noen viktige ting som hører til selve pinsebudskapet. Det er dette språkunderet som skjedde. De forsto det som ble forkynt. Det var som det ble slått på en ny mottaker i menneskene. De skjønte at det apostlene sa var fra Gud. De skjønte viktigheten. Jeg innbiller meg de forstod plutselig med hele kroppen at nå taler Gud. De så luen over disiplenes hoder.

Det andre er fra den andre teksten. Dette som Jesus sa da han stod der midt blant dem. Han hadde kommet gjennom den stengte dør. Det han sa var: Fred være med dere! Han åndet på dem, han blåste sin åndelige kraft inn i dem, han blåste sin åndelige kraft inn i sin kirke. Så gav han dem oppdraget. På samme måte som min Far har sendt meg sender jeg dere!

Så følger dette med binde og løse makten som han gir til kirken. . Dersom dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt.»

Dette gjør vi protestantiske kirker oss alt for lite bruk av. Vi har privatisert vårt Gudsforhold for mye. Det går mange mennesker rundt å kjenner på skyld. De har ikke hørt om skriftemålet, de har ikke hørt om absolusjonen. Kirkens tjenere. Først og fremst vi prester har et helt spesielt ansvar for å ta imot mennesker til rådgivning og skriftemål. Vi har et helt spesielt ansvar for å tilsi syndenes forlatelse. Folk trenger å høre konkret fra kirken på veiene av Gud at de er tilgitt for de synder som er begått.

Så Guds ånd som blåser liv oss på ny, fyller oss, fyller kirken og gir oss den kraft vi trenger for å fullføre oppdraget om å nå til jordens ender med Guds budskap.

Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var er og blir en sann Gud fra evighet til evighet Amen.