Preken i Bryn kirke Kristi Himmelfartsdag

25.05.2017

JESUS SITTER PÅ TRONEN

Han som har sonet verdens synd og gir håp og fremtid, har fått fullmakt til å holde dom over levende og døde.

Dagens evangelium

Det står skrevet i evangeliet etter Markus:

Etter at herren Jesus hadde talt med de elleve, ble han tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet Ordet gjennom de tegn som fulgte.

Slik lyder det hellige evangelium.

mark 16,19–20

Etter evangelielesningen:

ML: Slik lyder det hellige evangelium!

A: Gud være lovet.

Preken

Teksten i dag, Kristi himmelfartsdag er kort og konsis. Det er fortellingen om hvordan det det var å være disiplene da Jesus hadde utført sitt oppdrag på jorden og gikk tilbake til Himmelen. Han ble tatt opp til Himmelen, de fortsatte oppdraget med å spre evangeliet til jordens ender.

Han kom jo fra Himmelen, da han kom var himmelen full av engler som sang over hyrdemarkene utenfor Betlehem. Det leser vi jo i juleevangeliet hvert år.

Trosbekjennelsen vår har dette. "Født av Jomru Maria."  "Han for opp til himmelen og sitter ved Faderens høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde."

Jeg undres på hvordan denne fortellingen ser ut hvis man fikk se den fra Himmelen, fra den andre siden. Jeg tror vi hadde fått litt hakeslepp hvis vi hadde sett det fra den siden.

Men man kan jo forestille seg hvilke fest det var i himmelen på Kristi himmelfartsdag. Han kom tilbake etter endt vellykket oppdrag på jorden.

Engleskaren var antakelig på plass med sine myriader av engler som hilste han velkommen. Serafene var sikkert der. Gud Herren selv var tilstede og tok imot sin sønn som kom hjem. Ikke minst patriarkene, Abraham, Isak og Jakob. Elias var der og mange andre! Johannes døperen var sikkert der. De var der alle sammen små og store troskjemper, Enok, Jona, Jesaias, David, Ezekiel, de satt der side om side sammen med mange mange andre fra tiden fra Gud skapte verden og frem til da.

De samlet seg til en stor fest. En tronstigningsfest. Tenk dere hvilket kor. Tenk dere hvilken hvilken storslagen sang og musikk, trompeter, basuner, antakelig mektige orgler, Citarer, trommer. Et enormt himmelsk symfoniorkester.

Antakelig sang de salme 24 som er skrevet til denne anledningen.

Jorden og det som fyller den, hører Herren til, verden og de som bor der, er hans. For han har grunnlagt jorden på   havet, grunnfestet den på strømmende vann.       
«Hvem kan gå opp på Herrens fjell,
  hvem får stå på hans hellige sted?»
          
«Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte,
som ikke lengter etter løgn og ikke sverger falsk ed.
          
Han får velsignelse av Herren
og rettferd fra Gud, sin frelser.»
          
«Dette er en slekt som vender seg til ham, som søker ditt ansikt, Jakobs Gud.»
          
   «Løft hodet, dere porter,
    ja, løft dere, eldgamle dører,
    så ærens konge kan dra inn!»
          
    «Hvem er denne ærens konge?»
    « Herren, sterk og mektig,
     Herren, mektig i strid.»
          
    «Løft hodet, dere porter,

          ja, løft dere, eldgamle dører,
          så ærens konge kan dra inn!»
          
  «Hvem er han, denne ærens konge?»
  « Herren Sebaot, han er ærens konge.»

Denne salmen sang de antakelig da de åpnet tempelet i Jerusalem, de sang den som en velkomstsalme til Herren da han tok bolig i tempelet. Den har en dobbel klangbunn selvfølgelig! Den er en fremtidsprofeti om dagen da Jesus skal komme og sette seg på tronen i himmelen. Kristihimmelfartsdag handler om akkurat dette, at Jesus sitter på tronen, Jesus er kongenes konge. Han som tilgir, han som gir håp, han som kan gi ny kraft, nytt liv, han er på tronen!

__________________________________

De som stod rundt Jesus, hans disipler, han etterfølgere visste at han var spesiell. Noen av dem hadde vært med på forklarelsens berg og sett ham den gangen da Moses og Elias viste seg for dem på fjellet.  Da ble han forvandlet for øynene deres. Ansiktet skinte som solen, klærne ble hvite som lyset. Så kom det en lysende skygge over ham og det lød en røst:

  • Dette er mins sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.

Dette står det om i Matt ev. kp. 17 fra v1. ff.

De husket sikkert også Jesu dåp. Også da steg Guds Ånd ned over ham i skikkelsen av en Due. Også da hørte de Guds stemme, Du er min sønn den elskede, i deg har jeg min glede. Lk. 3, 22.

Det er en rekke eksempler i evangeliene som viser oss at Jesus virkelig var noe mer enn en vanlig mann, han var Guds sønn.

Alt henger sammen. Fortellingen om Jesu jordeliv er over. Han kom fra Himmelen, blir her tatt opp igjen til himmelen.

Lukas har skrevet om akkurat dette. Han skrev jo to av bibelens bøker, Lukas evangeliet og Apostlenes gjerninger. I innledningen til Apostlenes gjerninger skriver han i det første kapittelet om akkurat denne hendelsen.

De spør ham: Herre, er nå tiden kommet da du vil gjenreise riket for Israel? Han svarte: Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft når den Hellige Ånd kommer over dere, dere skal være mine vitner i Jerusalem og i Hele Judea, i Samaria og helt til jordens ender. Da han hadde sagt dette ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort foran øynene deres.

Som de stod og stirret opp mot himmelen, mens han dro bort stod med ett to menn i hvite klær foran dem og sa: Galileere, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere og opp til Himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere nå har sett ham fare opp til Himmelen.

 

Vi befinner oss tidsmessig i mellomrommet mellom Jesu første og andre komme. Guds plan er at han skal komme tilbake og skape alt nytt.

Det kan se svart ut når vi ser rundt oss, det kan se ut som ondskapen skal seire i verden, at livet skal gå tapt.  Men slik er det altså ikke. Herren er på tronen og han kommer til å gjøre alt nytt, slik han har tenkt det. Vi vet ikke hvordan, men vi kan få hvile i troen på at han er vår Herre og han skal verne oss og holde sin hånd over oss.

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var er og blir en sann Gud fra evighet til evighet, Amen!