Preken Palmesøndag 2017

08.04.2017

Preken i Bryn kirke palmesøndag

Av sokneprest Stein Bjarne Westnes.

Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.

 

Preken palmesøndag i Bryn kirke.

Nyhetsbildet den siste uken har vært rystende: Når jeg lukker øynene og skal hvile eller sove flimrer bildene forbi som en film på hjernebarkens indre lerret.

Barn som uskyldig er blitt offer for gassangrep i Syria. Leger som kjemper for å redde dem, foreldre som gråter i fortvilelse over det forferdelige som har rammet dem.

Neste bilde er raketter som tar av fra det amerikanske skipet i Middelhavet. Raketter som går gjennom lufta styrt med stor presisjon rett mot en Syrisk Russisk flybase i Syria. Den amerikanske presidenten vil på denne måten gjøre det helt klart at gassangrep er ikke akseptert av den vestlige verden. Her går grensen!

Det neste jeg ser er en lastebil på vill ferd gjennom en folkemengde i Stockholm sentrum. 4 drept, mange skades, bilen kjører helt inn i handlesenteret og står med nesen inn i en butikk, der midt i Stockholm sentrum.

Kan man holde preken søndagen etter at alt dette har skjedd. Kan man si noe av betydning til hverandre i en slik dramatisk og truende verden? Det er palmesøndag. Det er stille etter stormen. Folk har reist på hyttene sine, eller de sitter hjemme i leilighetene og husene sine. Noen er sammen med familie eller gode venner. Noen er alene. Det er faktisk slik at i Oslo området er det over 40%  av folket som bor i enehusholdninger.

Så mange er nok alene!

Det er rystende det vi har sett. Mange er engstelige.. Blir det slik at vi ikke kan være trygge når vi går på gatene vare?

Så kan man spørre seg hva er det som driver folk til å drepe sivile uskyldige barn med gass. Hva er det som driver folk til å drepe folk med en lastebil. Kjøre inn i en folkemengde, planen var visst å skremme verden, de kaller det å vekke verden. Det er ingen tvil om at det er mye urettferdighet i verden, store forskjeller mellom rik og fattig. Men det rettferdiggjør ikke drap og vold.

Det kan kanskje være litt enkelt og banalt å trekke den sammenlikningen, Men det kommer mye folk til byene våre. Det kommer mange gjester til husene våre. Det kommer folk inn i livene våre, folk som vil godt også noen som vil oss ondt..... Det er mange som vil inn til oss… Hvem er det vi slipper inn, hvem er det vi lukker opp for.

Jesus kom også inn i byen, han kom slik det var forutsagt at det skulle skje. Han kom ydmyk ridende på et esel. Hans budskap var 

Dere har hørt det er sagt: Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som *mishandler dere og forfølger dere.

Vi kan trygt åpne våre hjerter, åpne våre hus, åpne våre gater og våre veier for Jesus.

Vi kan sette vår lit til denne mannen Jesus for han kommer med fred, han kommer med håp, han kommer med oppreisning til menneskene, han kommer med oppreisning og nytt håp til deg.

Dere har kanskje hørt om den katolske franciskanerpresten Maximillian Kolbe som havnet i nasjonalsosialistenes konsentrasjonsleir Auschwitz i 1941, Han ble sendt dit blant annet fordi han hadde skjult jøder og hjulpet dem å komme unna nazistene.

Mens han satt i Auschwitz Sommeren 1941 lyktes det angivelig en fange å flykte (det viste seg imidlertid senere at vedkommende ikke hadde rømt, men druknet i leirens latrine). Uansett beordret kommandanten at ti andre fanger skulle lide sultedøden som straff for at denne ene hadde rømt.

De står oppstilt ute på plassen i den forferderlige konsentrasjonsleiren Auschwitz. Kommandanten peker ut ti mer eller mindre tilfeldige fanger som skal dø. En av de ti som var utvalgt til å dø, som for øvrig het Franciszek Gajowniczek, skrek: «Hvorfor skal min kone og mine barn måtte oppleve dette? Nå kommer jeg aldri til å se dem mer hvordan skal det gå med dem?» Mannen var dypt fortvilet. Da er det at Maximillian Kolbe tilbyr seg å gå i døden i stedet for den unge familiefaren.  Han sa: «Jeg er en polsk katolsk prest, jeg vil gjerne ta hans plass fordi han har kone og barn».

Dette var første og eneste gang i Auschwitz' historie at noen frivillig gikk i døden i en annens sted.

Det som skjedde var at fangene ble plassert i hver sin celle for å sulte ihjel. Kolbe sang salmer for de andre, hen oppmuntret dem og bad sammen med dem. Det viste seg at Maximillian Kolbe ikke døde av behandlingen han fikk, Da bestemte kommandanten for at han skulle drepes med en giftinjeksjon med fenol. Det blir sagt at Maximillian Kolbe skal ha løftet sin venstre arm og rolig ventet på den dødelige injeksjonen mens han ba en bønn.

Han var inspirert av Kristus, han fikk sitt mot av Kristus, han skjønte at han gikk til noe større, noe bedre, noe nytt!

Franciszek Gajowniczek,overlevde og kom hjem og kunne ta seg av sin kone og sine barn.

 

Vår kirke er på mange måter en påskekirke. Det første vi ser når vi står utenfor og ser inn i kirken er Kristus på korset.

Under krusifikset på altertavlen vår står det som er siste vers i dagens tekst:

 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.

 Ære Være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd som var er og blir en Sann Gud fra evighet til evighet Amen!