Preken " de forfulgtes søndag"

13.09.2015

 Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld,
          for himmelriket er deres. Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere. 


Preken

Salig betyr lykkelig, ”Velsignet” «lykkelig», «heldig», «gledelig priviligert og favorisert».

Saligprisningene i Mt 5, oppstarten av det som i bibelen kalles Bergprekenen der er det flere forhold enn det å bli forfulgt som fører til salighet og lykke.

Fattigdom

Sorg

Ydmykhet

Sult

Det ser ut til at Jesus ved å si at disse tingene som vi tenker på ville føre til sorg egentlig fører til salighet og lykke, vil si oss noe om Guds blikk. Hvordan hen ser verden, hvordan han ser menneskene.

Vi har valgt å kalle denne søndagen for de forfulgtes søndag. 

Jeg vet at det kan virke som et brudd på etikketten å bryte søndagsfreden og dåpsfesten med å holde en preken over dette temaet i dag. Men på den andre siden vi kan vel ikke her i kirken i Guds hus la være å nevne det som er den største katastrofen siden siste verdenskrig. Det er dette veldig mange tenker på for tiden og er bekymret for. Samtidig som vi er her og gleder oss over det nye livet og feirer de små som er døpt i dag. Vet vi at det ikke langt fra våre dørstokker finnes steder der barn ikke er trygge. Det finnes steder der folk må flykte fordi de tror på det kristne budskapet eller tror på noe annet enn det makthaverne tror.

Vi skal være klar over er at mange av de som flykter fra Syria, fra Eritrea fra landene i Nord-Afrika er kristne som har lidt under kraftig forfølgelse i landene de kommer fra. 

Midtøsten tømmes for kristne. 

Veldig mange rømmer til Europa. 

Veldig mange forsøker seg på svært farlige reiser over Middelhavet, 

Eller de tar seg over land på risikable ruter for å komme frem til våre grenser. 

Det er ikke bare kristne, men andre religiøse grupper forfølges, Jesidier, Sufier, osv, de muslimske frontene sloss seg i mellom. Dette er utrolig trist. 

Når det kommer til forholdet mellom religion og krig er det jo slik at alle sier er at i bunnen på deres tro ligger det et grunnleggende ønske om å skape fred. 

Og undersøker man religionenes innhold så finner man faktisk at det er overveiende sant: I bunnen ligger faktisk påbudet om godhet, påbud om å holde fred, påbud om å elske sin neste. 

Så vi må være klar over at mange av de kriger som føres i religioners navn har helt andre årsaker enn religion. Det er makt, nasjonalisme, penger, hevn og det blir en dårlig mix. Så blir religionen brukt som skalkeskjul for drifter og krefter som religionen i sitt vesen egentlig har som mål å bekjempe.

Det er med smerte vi erkjenner at også i kristendommens navn, i vår guds navn er det blitt begått store overgrep og blitt ført onde kriger. 

Med andre ord, vi vet at det diskuteres, noen mener det er troen som fører til krig, mens andre av oss mener at hvis folk virkelig følger troens vei så ville det bli grunnleggende godt å leve i verden.

Vi er kristen kirke, vi tror på Jesus Kristus, vår oppgave er ikke å gjøre rede for andre religioner eller livssyn enn vårt eget.  Vi tror at hvis vi følger grunnleggende kristen tro fører det til det motsatte av krig, det motsatte av forfølgelsen, det motsatte av terror. 

Det blir sagt mange steder med tyngde at hvis man bare avskaffer religionene, også den kristne, så ville verden bli et bedre sted. Jeg synes vi skal si, hvis vi bare avskaffer egoismen, grådigheten, hovmodet, fanatismen, rasediskrimineringen, volden, terroren, så ville verden bli et godt sted for alle. 

Jesus sier i Bergprekenen: Matt 5, 38 ff.

Dere har hørt det er sagt: ‘ Øye for øye og tann for tann.’ Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. Om noen tvinger deg til å følge med én mil, så gå to med ham.  Gi til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg. 

Elsk deres fiender

 Dere har hørt det er sagt: ‘ Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, *velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere,• og be for dem som *mishandler dere og• forfølger dere.  Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. 

Jesu viktigste målsetting var å gjøre ende på det onde. Vi må ikke innbille oss at han ville forsvare vold eller holde med oss hvis vi undertrykker noen eller gjør overgrep mot noen. 

Han fremmer ydmykhet, kjærlighet, tilgivelse, nåde. Han ønsker å løfte mennesker og at vi skal løfte mennesker.

Han gir trøst til de som forfølges, men han sier ikke at vi skal starte krig mot dem som forfølger oss. Tvert i mot, for ham er vold uaktuelt. Han lærer oss at vold skal møtes med kjærlighet. Dette levde han ut selv, helt og holdent. Det var ikke bare ord for han, det var ord omsatt i handling. Han ble korsfestet på grunn av den han var, det han sa og det han trodde på. 

Han irettesatte Peter da de tok ham til fange. Peter gjorde motstand med vold han tok et sverd og hugde øret av yppersteprestens tjener for å forsvare Jesus. Jesus forbød ham å bruke vold, og han helbredet yppersteprestens tjener.

I dagens tekst trøster han de som forfølges for sin tro.

 

Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld,
          for himmelriket er deres.
 Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. 

I vår verden og i vår etikk sier vi at vi ofte ikke står overfor muligheten til å velge det beste og absolutt gode. Vi har ikke mulighet til å velge å avstå fra vold. Vi har ikke mulighet til å velge den absolutte kjærligheten! Våre valg står som oftest mellom flere onder. Vi sier ofte at med ondt må ondt fordrives. Vi tenker vi må begrense ondskap med ondskap. Slå tilbake for å stoppe de som truer oss. Dett er et fryktelig vanskelig dilemma. Jeg har ikke løsningen.

Man Jesu løsning var at han stod løpet ut og gikk i døden i kjærlighetens navn. 

Guds øye ser tingene annerledes til syvende og sist er det hans nåde som teller. Det er den so gjør mennesket salig/lykkelig.

Det viste seg at Jesus vant da han tapte. 

Ære Være F.S og HÅ.