Preken 5 søndag i påsketiden - Eike Ziller-Off

13.05.2015

Sennepsføret og surdeigen

Prekentekst:
18 Så sa han: «Hva er Guds rike likt? Hva skal jeg sammenligne det med? 19 Det er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i greinene på det.»
    20 Igjen sa han: «Hva skal jeg sammenligne Guds rike med? 21 Det er likt en surdeig som en kvinne tok og la inn i tre mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret.»
Luk 13,18-21

Hva skal en sammenligne Guds rike med? Jeg har en venn fra Hellas i kjølpeskapet sitt har han et lite glass med noe rart i. Det er nesten som det er hokus pokus over det, for innholdet i det glasset kan bevirke store ting… det kan gjøre at noe annet blir mye større, og det sprer seg uten at man ser det: det er en surdeig. Og den er gammel! Den er mer enn 40 år gammel og er et arvestykke, og blir behandlet deretter. Den ble blandet av min venns foreldre i Hellas.  Når han baker brød tas den ut, blandes med deigen og gjør at hele deigen hever seg, så tar han litt av surdeigen og putter den i glasset igjen, og så har han grunnlaget for neste brød, og neste og neste. Surdeig, det er en underlig greie, du putter den i en klump med mel og så omdannes hele deigen til surdeig.
Guds rike, sier Jesus det er også slik som surdeigen. Den er der, i deigen, men du kan ikke se det, men så skjer det noe med deigen, den hever seg og blir større. Og hele deigen blir til en surdeig. Guds rike kan ikke stoppes, nei ordet er blitt plantet i oss, da Jesus snakket med folkene han møtte langs veien så skjedde det noe underlig. De som var syke ble helbredet, de som var langt nede ble løftet opp og de som trengte trøst fikk trøst. Sånn ville Jesus vise oss at det fungerer i GUDS RIKE.
To veldig korte fortellinger. Guds rike som det som er allerede men ennå ikke. Det kommende og nære Guds rike er tilstede men allikevel ikke. Det kommende rike er allerede her, Jesus gir en del av Guds rike til alle som er utestengt – fattige, rettsløse, undertrykte, de har lite handlingsrom til å forandre sine livsbetingelser. De som er avhengige av barmhjertighet og hjelp fra andre, sier Jesus at har del i Guds rike. Og slik åpenbarer Gud hva som er Guds rikes vesen. Kanskje vi skal huske på det neste gang det ropes høyt på TV om antall flyktninger fra Syria. Hvem er vi som bestemmer over liv og død for disse menneskene?
Guds rike er annerledes, Guds rike er Guds rikdom, Guds rikdom er av nåde, en nåderikdom. Gud gir, gir nåde og tar imot menneskene. Der hvor Guds rike bryter frem er Gud den som gir, og vi dem som tar imot.
I lyset av Guds rike får mennesker forstå seg selv som den som tar imot den gaven og som kan kjenne seg som en som er anerkjent og tatt imot og verdsatt. Et tydelig tegn på det allerede værende Guds rike er når Jesus helbreder syke, løfter opp fattige og gir oppmerksomhet til de rettsløse, da viser Guds rike seg for dem. Ved Jesu handlinger ser menneskene Guds rikes virke, betvinger det onde til å trekke seg tilbake. Som i fadervår: frels oss fra det onde. Om vi liker det eller ikke, kampen mot det onde er sentral i Jesus lære.
Så er det den andre fortellingen: treet. Guds rike har en begynnelse som er skjult, det er så lite at såkornet som er gjemt i jorden ikke er mulig å finne. Såkornet er allerede sådd, vi mennesker kan ikke lengre kontrollere det. Men det kommer opp en dag, da vi døpte lille Solveig i dag fikk hun såkornet, og det eneste vi trenger å gjøre er å stelle godt med henne, vanne frøet og gi masse kjærlighet. Da kan det spire i henne og en dag slå ut i full blomst og kanskje gi mange andre mennesker muligheten til også å ta del i Guds rikes hemmeligheter. Slik er nemlig også Guds rike, det er skjult, men allikevel tilstede, leter vi så finner vi det kanskje ikke, men så en dag snubler vi over det i måten noen er på mot oss. Kanskje har du sett Guds rike i noen?
Ære være faderen og sønnen og den hellige Ånd. Som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. AMEN.