Det skjer et under i verden

Det skjer et under i verden

20.01.2015

Det skjer et under i verden
Eike Lennart Ziller-Off, småbarnspappan og prest i Bryn, har skrevet dette om å få barn og døpe barn.

Store og små undere skjer hver dag, men det å få barn er det største under noen kan oppleve! Tillitten et lite barn møter verden med er fantastisk og det å være med et lite menneskes første øyeblikk i en fremmed og rar verden er noe en ikke kan forestille seg hvis man ikke har vært med på det selv. Når barna er små og du har tid til å være hjemme med dem, se hvordan de utvikler seg og vokser til dag etter dag, ikke en dag er lik den andre og større og større personlighet vokser frem i den lille kroppen, da skjønner man at det ikke er tilfeldig, i det lille glimtet som ethvert menneske møter verden med kan du se litt himmel på jord. Der inne bor Gud! I den tillitsfulle kjærligeten mellom mor, far og barn.  
En klok mann har sagt: Det mest personlige er også det mest universelle. Dette opplever vi når vi møter dere som kommer til kirken for å døpe barnet deres. Dere har og sett det store underet at et barn blir til. Dere tenker og at deres barn er de fineste i verden. Så kommer dere opp midtgangen, bærende på det mest verdifulle dere noen gang kommer til å bære og ber om at deres barn skal få høre til hos Gud.

Så merkes barnet med korset tegn. Det usynlige tegn som viser at de hører til hos Gud. Så helles det vann over hodet på det lille barnet, tre ganger. Akkurat som de har gjort før oss i 2000 år. Det er vannet og ordene om at barnet døpes til Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn som gjør det til en kristen dåp.
Vi bruker helt vanlig vann, men vi ber Gud bruke det og stoler på at Gud handler i dåpen. Vi kan se vannet som helles over hodet på barnet, men vi kan ikke se at i dåpen får barnet troen i gave. En tro som skal få vokse i takt med at barnet vokser opp.

Barnet er størst i Guds rike skjønt det er minst på jord
Vi er aldri så nære sannheten om hvem vi er som i det øyeblikket vi blir døpt. Som barn er vi helt avhengig av at noen elsker oss, ellers overlever ikke babyer. Babyer kan heller ikke gjøre seg fortjent til kjærligheten, de kan bare ta den imot. Noe av det viktigste jeg gjør er å døpe barn. Jeg får være med å fortelle barnet hvem hun er og minne oss på sannheten om hvem vi alle er. Vi er elsket av Gud som hans barn, vi kan ikke gjøre noe for å fortjene Guds kjærlighet, vi kan bare ta det imot. Slik forteller dåpen oss sannheten om hvem vi er.

Spør om Jesu hjertesak, julenatt og påskedag
Vi trenger alle hjelp til å tro på sannheten. Derfor har vi fått faddere. I løpet av et barns liv vil hun møte mange speil som hun vil speile seg i. Reklamens speil, venners meninger og andre speil som mener de har sannheten. Men ett speil vil alltid fortelle henne sannheten – Dåpen speil. Og det er dette speilet alle foreldre, faddere og kirken er satt til å holde opp for barnet så hun aldri glemmer sannheten om hvem hun er, Guds elskede barn. Foreldre, faddere og kirken er veivisere gitt til dette barnet for å vise henne Gud.

Det skjer et under i dåpen, her skapes liv av ord
Da jeg ble mamma trodde jeg at jeg ville forstå så mye mer av hva det vil si at barn blir døpt, men det skjedde ikke. Men jeg merker det at det er godt å kunne legge barnas liv i Guds hender og be om Hans velsignelse. Når barnet blir døpt blir det og medlem av kirken, tatt inn i et fellesskap som har lokale røtter og som favner alle kontinenter. I kirken kan barnet få være en det av et fellesskap som viser oss hvem Gud er.
Vi døper fordi Jesus har bedt oss om å gjøre det. Vi døper barn fordi vi tror at troen er en gave gitt av Gud, og at ingen kan, like lite som et lite barn, fortjene Gud kjærlighet, vi kan bare ta den imot. Velkommen til å ta med ditt barn eller selv bli døpt i Lommedalen kirke!

PS: Overskriftene i dette stykket er hentet fra noen av de nyeste dåpssalmene i Salmeboken.

De to første og den siste fra Gerd Grønvold Saues salme (nr 591):

Det skjer et under i verden, hver gang et barn blir til,
over det gryende livet lyser guds skapersmil.

Den tredje fra en salme av den danske dikteren Hans Anker Jørgensen (nr 589):

Sov, du lille, sov nå godt,
du er døpt, ditt hår er vått.
Nå er livet godt begynt,
dødens nederlag forkynt.
Du er på den grønne gren,
lille knopp, Guds øyensten!