• Dåpsserviett - forsidebilde
  • Søndagsskole - forsidebilde
  • Myldredag
  • Babysang starter opp igjen torsdag 10.januar 2019

Nytt!

Januar 2019 i Bryn menighet

Dag for dag i menigheten

Babysang starter opp igjen torsdag 10.januar 2019

Velkommen til babysang på Bryn menighetshus Hver torsdag - oppstart igj...

Knøttesang

Sang, lek og god stemning på menighetshuset!

Hva skjer?


For lengre periode
se siden "Om oss"

Aktuelt

Januar 2019 i Bryn menighet

Dag for dag i menigheten    Les mer...

Babysang starter opp igjen torsdag 10.januar 2019

Velkommen til babysang på Bryn menighetshus Hver torsdag - oppstart igj...   Les mer...

Myldredag

   Les mer...

Knøttesang

Sang, lek og god stemning på menighetshuset!    Les mer...

Sorggrupper

- et sted å samtale om sorg og savn.    Les mer...

Preken i Bryn kirke 23. sept. 2018

18. Søndag etter trefoldighet Mat 8, 5-13  Da Jesus gikk inn i Kapernaum, ...   Les mer...

Et redskap til personlig og åndelig vekst

Velkommen til enneagramkurs på Bryn menighetshus starter 25. oktober og holdes...   Les mer...

Koriander - voksenkor i Bryn menighet

Koriander øver på Bryn menighetshus tirsdager kl 19 - 21 Nye sangere ...   Les mer...

Årsmelding og regnskap for Bryn menighet 2017

   Les mer...

Bønnetjenesten

Har du noe du ønsker skal bli bedt for?    Les mer...

Preken Allehelgenssøndag i Bryn kirke

   Les mer...

Nå er alle gamle menighetsblader på nett!

Nå kan du lese i gamle menighetsblader på nettet.      Les mer...

Om samtaletilbudet 13-20

13-20 er et gratis samtaletilbud for alle i alderen 13 til 20 år.    Les mer...

Givertjeneste, Bryn menighet

   Les mer...

Festlig fredag

Oppstart 7. september 2018!    Les mer...

Preken holdt i Bryn Kirke 1. pinsedag 2017

På samme måte som Gud blåste liv i Adam i skapelsens morgen blåser han sitt ånd...   Les mer...

Preken i Bryn kirke Kristi Himmelfartsdag

JESUS SITTER PÅ TRONEN Han som har sonet verdens synd og gir håp og fremti...   Les mer...

Les siste nummer av Bryn kirketidende

Her leser du det siste nummeret av Bryn kirketidende. Du kan laste ned og l...   Les mer...

Preken Palmesøndag 2017

Preken i Bryn kirke palmesøndag Av sokneprest Stein Bjarne Westnes. H...   Les mer...

Bryn kirketidende nr 3 - 2016

   Les mer...